Samverkan

På våra långa kurser kan man gå 1-4 år på grundskole – eller gymnasienivå. Alla långa kurser är s.k. allmänna kurser, vilket betyder att en stor del av undervisningen består av allmänna ämnen. Stor vikt läggs vid undervisning i det svenska språket

Föreningen är öppen för både enskilda medlemmar och folkhögskolor som vill verka för att folkbildningen ska ha en offensiv karaktär och aktivt delta i samhällsdebatten.
Vi vill också samarbeta med rörelser som verkar för ett solidariskt och rättvist samhälle. 

Omnia erbjuder yrkesutbildning ungdomar och vuxna som har klarat av grund- och gymnasieskola eller som har klarat inskrivningsprovet. Skolan erbjuder 20 yrkesutbildningar, ett dussin yrkes- och special yrkesutbildningar, utvidgande och karriär träning, lärling träning och verkstad för ungdomar.

Kvalificerad yrkesutbildning är specialdesignad utbildning för alla som vet vad de vill. Omkring 90 procent av dem som läser en KY-utbildning får jobb eller startar eget efter avslutad utbildning.

Församlings gymnasiet är en privatskola som ligger på stranden vid Tuusulansjön i Järvenpää. Skolan är inriktad på social, hälsa och uppfostran, samt humanistisk och kyrklig skolning. Skolan har hela tiden legat i framkant när det gäller att skapa och starta nya program. Skolan driver även ett privat dagcenter vid namn hundra språk. Seurakuntagymnasiet grundtanke är att lära ut kunskap, sakkunnighet och yrkeskunskap så att världen blir en bättre plats att leva på och samtidigt främjar dem kristna värderingarna.

Speaking  a foreign language is on of the most demanded skill by the employers in this rapidly changing world.

Sverige har 112 folkhögskolor som drivs av föreningar, folkrörelser och stiftelser. Dessa representeras alla av RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Vi finns för att utveckla våra medlemsskolor och främja deras intressen.
RIO är en idéburen organisation. Vår uppgift är att främja och tillvarata våra medlemskolors intressen. Detta gör vi bland annat genom att:
– anordna styrelseutbildningar och konferenser
– ensererbjuda lärare och rektorer fortbildning
– bevaka utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska frågor
– driva opinion.

Sverigefinsk verksamhet ligger på församlingens ansvar, t ex gudstjänster, bibelstudier och själavård. I storstaden Göteborg erbjuds bl a konfirmandläsning och körverksamhet. Angående begravningar, dop och vigslar på finska kan man kontakta sin hemförsamling. Oftast blir sådana kyrkliga handlingar tvåspråkiga helt igenom. Det bedrivs verksamhet på finska regelbundet i följande församlingar, Bäve (i Uddevalla), Fuxerna (i Lilla Edet), Nödinge (i Surte), Kungälv, Domkyrkoförsamlingen (Göteborg), Råda (i Mölnlycke), Örby-Skene (i Skene), Tranemo, Varberg och Martin Luther (i Halmstad).

Bildningsförbundet är en mötesplats för den samlade folkbildningen inom regionen. Hit räknas 11 studieförbundsdistrikt, 19 folkhögskolor, Regionbiblioteket i Västra Götaland samt SISU Idrottsutbildarnas två enheter i regionen.

Rauhala

Rauhala är en finskspråkig avdelning på Lövgärdets äldreboende. Boendet har 12 platser. Tillsammans med andra boende delas gemensamhetslokaler, såsom matsal, samvarorum och balkong. Boendet ska ge de boendemöjlighet att tillsammans med anhöriga och tvåspråkig personal värna om det finska språket och den egna kulturen. Platserna är behovsprövade och ansökan sker till den stadsdelsförvaltning där man bor.

Folkbildningen är ett kitt som håller samman, stärker och utvecklar det svenska samhället och demokratin. Mer än en miljon människor deltar varje år i studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet.
Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna. Den är fri och frivillig i bemärkelsen att människor själva väljer om och när de vill delta. Folkbildning kan till exempel handla om studier i svenska med nyanlända, studiecirklar om politik med personer med funktionsnedsättning eller behörighetsgivande allmän kurs.

Social ekonomi projektet finansierat av Västra Götalandsregionen.

Hälsovård och Idrott med Svenska Somaliska vän föreningen

Förenings och ledare kunskap med Eritreanska Förbundet för Rättvisa och Demokratisk Förändring i Göteborg och Omgivning
Läxhjälp med Arabiska integration och kultur Förening
.