Folkbildning och kultur i samverkan (FOKIS)

FOKIS är ett nätverk av folkhögskolor och kulturinstitutioner i Västra Götalandsregionen. Målsättningen med nätverket är att de deltagande organisationerna ska se varandra som naturliga resurser som bidrar till att utveckla både verksamheter och individer.

Folkhögskolor och kultur har mycket gemensamt, framför allt strävan till bildning. Flera av de målgrupper som kulturen har svårt att nå finns på folkhögskolorna. Att en kulturscen viker några kostnadsfria platser åt deltagare från folkhögskolor, som åker dit i grupp tillsammans med en lärare är ett enkelt men betydelsefullt sätt att locka vissa att för första gången ta del av en dans- eller teaterföreställning. Vid andra besök träffar folkhögskoledeltagarna kulturorganisationens personal och får ett fördjupat möte med konstarten i en workshop med eget skapande, eller genom att vara med under en repetition. Nätverket möjliggör också utvecklingsinsatser för pedagogisk personal från både folkhögskolorna och kulturen. Den mångfald av perspektiv som representeras av folkhögskolornas deltagare är också en värdefull resurs för kulturen. Förvaltningen för kulturutveckling samordnar nätverket, erbjuder former för möten där samverkansidéer kan utvecklas samt administrerar en budget för projekt och resor till kulturinstitutioner.

Syftet med nätverket
• Vidgat deltagande i kulturlivet genom samverkan mellan folkhögskolor och kulturinstitutioner 
• Öka medskapandet i betydelsen forma verksamheten av och med invånarna 
• Utveckla eller introducera metoder och pedagogiska redskap som syftar till att nyttja kultur i läroprocesser