Tack för att du håller avstånd

Med anledning av Covid-19 har vi på Mångkulturella folkhögskolan beslutat att restriktionerna kring fysiska träffar i hög grad består.
Vi måste kunna möta folkhälsomyndighetens krav gällande avstånd och begränsningar i antal personer på samma plats.
För YH, sfi och folkhögskolans kurser innebär detta att undervisning till stor del kan anordnas distans, men även undervisning på plats i vissa kurser kan förekomma. Om du deltar i en av våra kurser, kommer du att behöva tillgång till digitala redskap (internet, en dator, etc.).
Beslutet gäller i första hand fram till 1 mars 2021, men kan ändras om situationen tillåter det och flera träffar på plats blir möjliga.
Kontakta din kursansvariga pedagog eller administrationen på skolan för mer information kring schemat och antal fysiska träffar som gäller för din kurs.

Vi har allmänkurser i grundskola och gymnasienivå. Vi har också särskilda kurser barnskötare och vårdbiträde.

Socialpedagog Behandlingspedagog med interkulturell profil (400 YH-poäng). Utbildningen är tvåårig på heltid och har en tvärvetenskaplig inriktning.

Sfi (svenska för invandrare) vänder sig till dig som är invandrare i Sverige och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.

Mångkulturella Finska Folkhögskolans satsning vänder sig till dig som är mellan 16 och 24, arbetssökande och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan.

Vi är en fristående förskola som bedrivs av Mångkulturella Finska Folkhögskolan sedan 1 november 2010. Förskolan har två avdelningar med plats för upp till 40 barn i åldrarna 1-5 år.

Vår folkhögskola har varit med i samverkans verksamhet Folkbildning och kultur i samverkan sedan 2013. I verksamheten medverkar folkhögskolor och kulturinstitutioner från Västra Götaland.