Helhetslyftet

Care of folkbildning

Ansök genom genom att maila: hhlansokan@mffhs.se

CEAL  (CULTURAL empowerment of Adult Learners)

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

 

Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det.

Erasmus + projekt CEAL

Workshop / Fotosession om  traditionella kläder

Bakgrund

Kulturella aktiviteter stärker deltagarnas innovativa och kreativa förmågor samt bidra till välbefinnandet och förstärkt själv känsla och därmed är en viktig del i undervisning. Covid 19-pandemin påverkade kulturlivet hård och förlamade dessa aktivitet i partnerskolor och organisationer

Partner organisationer

Partner

Land

Roll i ptojet

Cypern

Partner

Polen

Partner

Italien

Partner

Sverige

Koordinator

Projektets syfte

Projektet kommer att skapa ett partnerskap som syftar till att:

 • Stimulera europeisk medvetenhet bland våra vuxna studenter
 • Förstärk erstuderandekreativitet och digitala färdigheter
 • Förbättra undervisningskvalitet
 • Utveckla studenternas kommunikativa färdigheter på euroepisk och internationell nivå
 • Bidra till återhämtning inom de kulturella och kreativa sektorerna som drabbades av Covid-19 pandemin

Projektaktivitet

Vuxenstuderande i de fyra partner organisationer kommer att delta i följande online aktiviteter:

 • Designtävling för utformningen av projektlogotyp, broschyr och utdelningskalender.
 • Skrivtävling där deltagarna skriver om en saga från sin egen kultur. Deltagarnas skrivelse läsas i en online event. Tre vinnande skrifter kommer att röstas fram för att publiceras i projektbloggen
 • Teater: Vinnande skrifter kommer att presenteras av deltagarna som rollspel.
 • Foto tävling : Deltagare deltar i en online omröstning för att välja bland foton tagna  av deltagarna under projektet gång med hjälp av egna  mobiltelefoner
 • Projektets utdelnings kalender Vinnande foton kommer att vara med i projektets utdelningskalender.
 • Projektets promotion video tävling

Tidplan

Folkbildning och kultur i samverkan

Vår folkhögskola har varit med i samverkans verksamhet Folkbildning och kultur i samverkan sedan 2013. I verksamheten medverkar folkhögskolor och kulturinstitutioner från Västra Götaland. Syftet är att öka samverkan i lärandeprocesser mellan och inom folkbildningen och kulturen.
Det är 8 folkhögskolor och 6 kulturinstitutioner som ingår i projektet. Folkhögskolorna är: Angereds folkhögskola, finska mångkulturella folkhögskolan, Göteborgs folkhögskola, Kvinnofolkhögskolan, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, Wendelsbergs folkhögskola, Hjälmareds folkhögskola, nordiska folkhögskolan. Kulturinstitutionerna är: Angeredsteatern, Göteborgs Operan, Göteborgs Symfoniker, Röda Sten Konsthall, Västarvet och Kultur i väst.
Tillsammans ska vi med andra verksamheter jobba för att öka samverkan och integrera lärandeprocesser i respektive verksamhet.Under 2015 var ett prioriterat område att se till att fler personer inom respektive organisation blev delaktiga och aktiva inom projektet.Mångkulturella finska folkhögskolan har gjort jättemycket och varierande under 2015, projektet har stärkts långsiktigt genom att flera lärare har blivit inblandade.
Deltagare och lärare samarbetade i både korta och långa projekt med olika kulturinstitutioner. Några aktiviteter som var genomförda under 2015 är: folkhögskoleklasser har varit på Operan och arbetat med föreställningen Askungen. SFI-deltagare deltog i några workshops på Angereds teater anknutna till föreställningen En är ilsken, en är rädd… Åtta deltagare från folkhögskolan var med i Backstage-projektet med Angereds teater. Under skolans temavecka Göteborg jobbade deltagare med frågor kring föreställningen Himmel över Göteborg. En grupp av folkhögskolans deltagare började med Backstage-projekt med Symfonikerna. Fem pedagoger har deltagit i fortbildningen Landskapet som en alternativ lärmiljö med Västarvet.Under samverkans verksamhet fick skolans deltagare och lärare integrera många kulturaktiviteter i undervisningen.