Barnskötare/elevassistent särskild kurs

Profilkurs

  Studietakt:

100%

  Längd:

2 år

  Ansök senast:

Löpande

  Kurstyp:

Profilkurs

  Denna kurs startar HT 2024 i Angered

  Lediga platser:

Ja

  Internat:

Nej

  Kontakt:

Kansliet

  Ansökan öppnar:

1 feb 2024

  Kursid:

15 aug 2024 – 6 jun 2026

 Telefon:

073-578 56 66

  Studiestödsnivå (CSN):

Gymnasienivå (A1)

  Kostnader:

500 kr materialavgift/termin

  E-post:

Arbetsformer

Kursen bedrivs i en interkulturell lärande miljö. Du ges möjlighet att utveckla dina kunskaper både teoretiskt och praktiskt genom individuella studier och tillsammans med andra via praktiska övningar, samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

Kursen innehåller samtliga ämnen från Skolverkets nationella yrkespaket med kurser från Barn- och fritidsprogrammet på gymnasial nivå och Göteborgsregionens/branschråd förskola överenskommen kurssammansättning för barnskötare och elevassistent.

Förkunskaper: SAS grund eller motsvarande kunskaper; andra kompetenser är meritgivande.

Ämnen som undervisas i kursen är Svenska som andraspråk 1 (Genom hela utbildningen),Skapande verksamhet (Genom hela utbildningen), Etnicitet och kulturmöten, Barns lärande och växande, Hälsopedagogik, Grundläggande vård och omsorg, Specialpedagogik 1, Pedagogiskt arbete, APL/8 veckor, Pedagogiskt ledarskap, Människor och miljöer, Naturguidning, Pedagogiska teorier och praktiker, Lärande och utveckling, Specialpedagogik 2, kommunikation, APL4 veckor, Gymnasiearbete

Viktiga ledord i utbildningen är demokrati och bildning. Du som deltagare kan vara med och påverka studierna och upplägget. Vi bryter ibland det ordinarie schemat för temaveckor, kring bland annat jämställdhet, kultur och hållbarhet. Vi har även tillval en gång per vecka.

När du studerar hos oss är gemenskap mellan deltagare och personal en viktig faktor för att både trivas och lyckas med dina studier. Vår studie och yrkesvägledare, kurator samt specialpedagog kommer att hjälpa dig om du har behov.

Vill du veta mer om vad du behöver studera för att uppnå dina mål rekommenderar vi att du läser denna folder. Du kan även kontakta vår studie och yrkesvägledare Rosol, rosol.sleman@mffhs.se hon svarar på frågor kring utbildningarna.

Ansökan till kursen sker löpande från 1 februari och du kommer bli inbjuden till en intervju där du får träffa någon av våra lärare för att du ska få möjlighet att berätta om dig själv och dina planer.

Ämne Poäng
Etnicitet och kulturmöten 100
Grundläggande vård och omsorg 100
Hälsopedagogik 100
Kommunikation 100
Lärande och utveckling   100
Barns lärande och växande 100
Människors miljöer 100
Pedagogiska teorier och praktiker 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Specialpedagogik 1 100
Gymnasiearbete 100
Pedagogiskt arbete 200
Naturguidning 100
Svenska som andraspråk 1 100
Skapande verksamhet 100
Specialpedagogik 2* 100

* tillhör elevassistent del

Arbetsplatsförlagt lärande, apl: Minst 8 veckor (barnskötare del) + 4 veckor (elevassistent del)

Kursens arbetslag / Angered

Sivan Laylani

Jasmina Culum

Shahab Hasttyar

shahab.hasttyar@mffhs.se

Kursens arbetslag / Bergsjön

Mariam Shueb

Stefan Garhamn

Marcela Ax

Skriv gärna dina åsikter om skolan