Barnskötare/elevassistent särskild kurs

Denna kurs finns i Angered och Bergsjön

Studietakt

100%

Behörighetsgivande kurs

Ja

CSN berättigad kurs

Ja

Kursinriktning

Kursen vänder sig till dig som vill jobba som barnskötare eller elevassistent. 

Arbetsformer

Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärande miljö. Deltagarna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper både teoretiskt och praktiskt genom individuella studier och tillsammans med andra via praktiska övningar, samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

Längd

2 år

Startdatum

Augusti 2022

Ansökningsperiod

Mars-maj

Förkunskaper

Vi ser framför allt att du har goda kunskaper i det svenska språket, motsvarande SAS G och samhällskunskap på grundskolenivå. Yrkeserfarenhet inom området är meriterande men inte ett krav.

Ämnen som undervisas i kursen

Kursen innehåller samtliga ämne från Skolverket nationella yrkespaket med kurser från Barn- och fritidsprogrammet på gymnasial nivå och Göteborgsregionens/branschråd förskola överenskommen kurssammansättning för barnskötare och förskoleassistent.

Ämne 

 Etnicitet och kulturmöten  

Grundläggande vård och omsorg  

Hälsopedagogik  

Kommunikation  

Lärande och utveckling  

Barns lärande och växande 

Människors miljöer  

Pedagogiska teorier och praktiker  

Pedagogiskt ledarskap  

Specialpedagogik 1 

Gymnasiearbete 

Pedagogiskt arbete 

Naturguidning 

Svenska som andraspråk 1 

Skapande verksamhet 

Specialpedagogik 2* 

Poäng 

100  

100  

100  

100  

100  

100 

100  

100  

100  

100  

100 

100 

100 

100 

100 

100 

* tillhör elevassistent del

Arbetsplatsförlagt lärande, apl:

Minst 8 veckor (barnskötare del) + 4 veckor (elevassistent del)

Antagning

Se sidan om antagningsprocess

Kursens arbetslag / Angered

Sivan Laylani

Jasmina Culum

Shahab Hasttyar

shahab.hasttyar@mffhs.se

Kursens arbetslag / Bergsjön

Mariam Shueb

Stefan Garhamn

Marcela Ax