Arbetsliv och vidare studier

Syfte / kursmål

Kursen är inriktat mot sfi-deltagare som behöver komplettera sina sfi- studier för att nå arbetsmarknaden eller studera vidare. Studierna innehåller skräddarsydd kursplan för att hjälpa deltagare orientera sig på arbetsmarknaden och hitta jobb eller studera vidare.

 

Upplägg

Dagtid, 50%, ej CSN berättigad, löpande antagning.

Studierna kan bli förlagda i skolans lokaler eller på varierande arbetsplatser.

 

Kursplan

– Svenska som andra språk/yrkessvenska (anpassad nivå – deltagare studerar svenska i skolans befintliga sfi eller folkhögskolekurser)

– Samhällsorientering/alternativt samhällskunskap

– Datakunskap

– Studiebesök till arbetsplatser

– Föreläsningar och workshop anordnade i samarbete med olika arbetsplatser

– Arbetsmarknads orientering (CV-skrivning, arbetssökning, träna till intervju, etc.)

– Kursen kan innehålla APL

– Varje deltagare får en individuell studieplan

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men den sökande måste vara inskriven på en av skolans sfi-kurser.

 

För mer information om kursen, kontakta Marcela Ax tel: 0720- 16 68 60

Kursens arbetslag Angered

Marcela Ax

Kursansvarig