Specialpedagog

Specialpedagogen hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Det kan vara elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever med intellektuella eller fysiska funktionshinder. Specialpedagogen kan också vara ett pedagogiskt stöd åt lärare.