Företagande och entreprenörskap

en distanskurs 50%

Kursmål:

Denna kurs syftar till att ge dig grundläggande kunskaper och färdigheter för att starta, driva och marknadsföra ett framgångsrikt företag.

Ämnen som undervisas i kursen:

– Entreprenörskap och företagande (motsvarande 100 p.)

– Företagsekonomi 1 (motsvarande 100 p.)

Arbetssätt:

Nätträffar Kursen kommer att genomföras på distans två dagar/vecka inkluderat föreläsningar, grupparbeten och självstudier med online-stöd, sammanlagt 10 timmar/vecka

Fysiska träffar:

I kursen ingår två fysiska träffar

Antagningsvillkor:

Du ska fylla minst 18 år under det år utbildningen startar. Du ska kunna bedriva studier självständigt på egen hand. Du behöver tillgång till en dator med kamera och mikrofon för studier på distans.

Förkunskaper:

Grundläggande behörighet till studier på gymnasienivå eller motsvarande. (Svenska/svenska som andra språk grund, engelska 4, matematik grund, samhällskunskap grund)

Antal platser:

10-15 platser.

Kostnader:

Utbildningen är kostnadsfri, men det tillkommer en materialavgift på 500 kr/termin. Kurslitteratur köps av deltagaren.

Kurstid:

2023-09-04 – 2023-12-29

Kursen är CSN-berättigad

Kurslitteratur:

– Goodwill Entreprenörskap onlinebok, upplaga 2

– Goodwill Företagsekonomi 1 Faktabok onlinebok 

För mer information: