SFI Bergsjön

Sfi (svenska för invandrare) vänder sig till dig som är invandrare i Sverige och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.
Sfi på Mångkulturella Finska folkhögskolan finns i olika nivåer A, B, C och D. Du får träna på att läsa, skriva, lyssna och prata. Du får dessutom lära dig om det svenska samhället, kulturen och arbetslivet. På Mångkulturella Finska folkhögskolan studerar du på dagtid vilket innebär 15 timmar i veckan. Efter att ha klarat av nivåerna A-D har du bra möjligheter att fortsätta studera på någon av skolans allmänna linjer för att så småningom till och med få behörighet att söka till högskola.
Vi har även kurser på kvällstid i Gårdsten och Bergsjön.

Besökadress: Galileis Gata 34, 415 54 Göteborg

Telefon: 070-007 97 58

Du är hjärtligt välkommen att komma på personligt besök hos oss där vi kan informera om SFI samt hjälpa dig med ansökan. Har du inte möjlighet att besöka oss kan du ringa 070-007 97 58 eller skicka e-post sfi@finska.fhsk.se

Kursens arbetslag

Inger Gustafsson Nwaogu

Lärare

Mariam Shueb

Lärare

Sebastian Fröjd

Lärare

Anne Frideland

Lärare

Ovidiu Costici

Lärare

Ulrika Gustafsson

Lärare