SFI Bergsjön

Sfi (svenska för invandrare) vänder sig till dig som är invandrare i Sverige och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.
Sfi på Mångkulturella Finska folkhögskolan finns i olika nivåer A, B, C och D. Du får träna på att läsa, skriva, lyssna och prata. Du får dessutom lära dig om det svenska samhället, kulturen och arbetslivet. På Mångkulturella Finska folkhögskolan studerar du på dagtid vilket innebär 15 timmar i veckan. Efter att ha klarat av nivåerna A-D har du bra möjligheter att fortsätta studera på någon av skolans allmänna linjer för att så småningom till och med få behörighet att söka till högskola.
Vi har även kurser på kvällstid i Angered, Bergsjön och Frölunda.

Besökadress: Galileis Gata 34, 415 54 Göteborg

Telefon: 070-007 97 58

Du är hjärtligt välkommen att komma på personligt besök hos oss där vi kan informera om SFI samt hjälpa dig med ansökan. Har du inte möjlighet att besöka oss kan du ringa 070-007 97 58 eller skicka e-post sfi@finska.fhsk.se

Pedagogisk promenad

SFI B-gruppen Bergsjön på pedagogiska promenad den 17 mars. De letade vårtecken och lärde sig andra naturord.

Kursens arbetslag

SFI A

Lisa Yaldaz

Ulrika Gustafsson

SFI B

Inger Gustafsson Nwaogu

SFI C

Sebastian Fröjd

Ovidiu Costici

SFI D

Ulrika Gustafsson