Allmän kurs på grundskolenivå

På allmän kurs grundskolenivå studerar deltagarna kunskaper motsvarande grundskolenivå. Fullföljer deltagaren kursen och uppnår kunskapsmålen så kan deltagaren sedan studera vidare på gymnasienivå. Sökande till den allmänna kursen på grundskolenivå studerar beroende på vad den har för förkunskaper med sig på olika nivåer.

Vill du veta mer om vad du behöver studera för att uppnå dina mål rekommenderar vi att du läser denna folder. Du kan även kontakta vår studie och yrkesvägledare Maija måndagar och torsdagar på 0739-277 678 eller maija.rajala@mffhs.se hon svarar på era frågor kring grundskoleutbildningar.