Viktiga länkar

Folkhögskola är en annorlunda utbildningsform
Folkhögskola vänder sig till vuxna och är öppen för alla. En viktig del är att du är med och påverkar utbildningen. Samtal och diskussioner är viktiga och kursdeltagarna lär av varandra. Folkhögskolan utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar.

Skolverket är en statlig myndighet under utbildningsdepartementet. Verksamheten leds av en generaldirektör.

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen. Uppdragen regleras via förordningar, riktlinjer och regleringsbrev.

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Vuxenutbildningen har ett brett uppdrag. Enligt skollagen är målet för utbildningen att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Arbetsförmedlingens jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb.

CSN är den myndighet i Sverige som hanterar studiestöd, hemutrustningslån och körkortslån.

En video guide om hur du ansöker till CSN Ansöka om studiemedel för studier i Sverige

Folkhälsomydigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa.

Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.