Om Mångkulturella Folkhögskolan

En samhällsorienterad folkhögskola i nordöstra Göteborg med deltagare från hela världen.

Folkhögskolan drivs som externat och har en tydlig mångkulturell profil med ett tydligt fokus på folkbildning och demokrati. Skolan verkar främst i Angered där mer än ungefär hälften av invånarna har ett annat förstaspråk än svenska.
Det är därför naturligt att skolan har blivit en mötesplats för många olika kulturer.Verksamhetens målsättning är att stärka minoriteter och utrikes födda människor samt öka deras inflytande i det svenska samhället. Folkhögskolan har kurser på grundskole- och gymnasienivå, s k allmän kurs, som i sin tur delas upp i klasserna grund, och Gymnasieår 1,2 och 3. Men folkhögskolan erbjuder även en mängd andra kurser, t.ex. Vägen ut via språket (VUVS) där deltagarna kan fördjupa sina kunskaper i samhällsfrågor och svenska språket, svenska från dag ett som ges för att kunna erbjuda deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden, och utbildning till barnskötare med interkulturell kompetens.Vi har i våra lokaler på Spadegatan även Yrkeshögskola där man kan läsa till socialpedagog/behandlingspedagog med interkulturell profil. Yrkeshögskolan ger också olika former av uppdragsutbildningar. Kontakta oss gärna för mer information.För utrikes födda som vill lära sig eller bli bättre på att förstå, tala, läsa och skriva svenska har vi också kurser i Svenska för invandrare (SFI) från kurs A till kurs D.
SFI befinner sig på följande ställen: Gårdsten, Bergsjön och Frölunda.Skolan driver också Mångkulturella Montessoriförskolan Victoria, främst för att kunna erbjuda skolans elever barnomsorg i närheten av skolan men alla är välkomna att söka plats för sina barn här.Varför heter skolan Finska folkhögskolan?
Jo, då skolan startade i början av 80-talet bodde många finländare här. Det fanns därför ett behov av en skola nära deras hem, så att de skulle slippa åka långt för att studera. Med tanke på att både personal och deltagare på den tiden var finsktalande, så fick skolan heta Finska folkhögskolan.Idag är behovet av en skola nära hemmet lika starkt som någonsin, även om skolan sedan länge är öppen för alla som vill studera här. Vi heter därför idag Mångkulturella folkhögskolan (en del av Finska folkhögskolan).
Totalt studerar idag drygt 500 personer på skolan. Majoriteten av de som studerar på skolan idag är inte finsktalande, men skolan har estetiska kortkurser som riktar sig särskilt till finsktalande (för närvarande endast keramik).All undervisning på skolan verkar för att främja personlig utveckling, flerspråkighet, interkulturalitet, deltagarinflytande och ge en bred allmänbildning i en miljö där människor från olika länder och med skiftande erfarenheter möts.För de som behöver så finns det handledning på finska, somaliska, kurdiska, arabiska, persiska, ryska, polska, tigrinja och amhariska. 

Vår folkhögskola är en samhällsorienterad och mångkulturell folkhögskola i det invandrartäta nordöstra Göteborg. Folkhögskolan är grundad av finska invandrare och öppen för alla.
Undervisningsspråket är huvudsakligen svenska, skolan har även kurser där olika minoritetsspråk används som arbetsspråk, för närvarande finska, somaliska och  kurdiska.
Verksamhetens målsättning är att stärka minoriteter och invandrargrupper samt öka deras inflytande i det svenska samhället.
Skolan har även kortkursverksamhet inom konst och språk.

Vid sidan om folkbildningsverksamheten bedrivs även en kvalificerad yrkesutbildning med psykiatri och etnokulturell profil.
Att vara mångkulturell är en tillgång men är också en utmaning. I skolan finns rikligt med kulturell kompetens, en mångfald av kunskaper, erfarenheter, synvinklar och oändliga tillfällen till möten över sociala och etniska gränser. Det är vi stolta över och vill utveckla det vidare

Lite statiskt

– Skolan har ca.150 kursdeltagare varje läsår.
 – 93% har invandrarbakgrund från 16 olika nationaliteter
 – 85% är kvinnor.

Huvudman:

Folkhögskolans huvudman är Finska folkhögskolans Stiftelse. Styrelseledamöter för Finska folkhögskolans Stiftelse utses av huvudmannaorganisationerna

Ordförande:

Pirjo Hanski:           Finska Kvinnojouren Piilopirtti

Ordinare ledamöter:

Ari Teini:                   Karhu IF 
Lena Olsson:            Föreningen Souvarit
Raimo Haukilahti:  
  Sverigefinska Riksförbundet, Göteborgs och Bohusläns distrikt
Edgar Da Cruz:      
  Skolans personal representant
Mursal Ali:               
Studeranderådet representant

Suppleant:

Raimo Saarainen:    Karhu IF
Tuula Jäkärä:           Föreningen Souvarit
Tarmo Ahonen:       Sverigefinska Riksförbundet, Göteborgs och Bohusläns distrikt
Oili Vesenne:           Finska Kvinnojouren Piilopirtti
Khoshi Rafat:          Skolans personal representant
Edvin Hoti:              Studeranderådet representant

Styrdokument:

Förord till 1999 års upplaga av måldokument för Mångkulturella Finska Folkhögskolan.
“Skolans styrelse har bl.a. deklarerat följande: Fast Finska folkhögskolan har en klar sverigefinsk profil bör skolan hålla sina dörrar öppna för alla invandrare. Den bör vara lyhörd för de olika bildnings- och utbildningsbehov som finns i hela invandrarkollektivet. Och alldeles särskilt bör skolan i framtiden fungera som mötesplats för olika etniska grupperingar. Skolan bör sträva efter att anordna utbilningar som stärker invandrarkollektivets förmåga att få del av makt och demokatri i Sverige…”