Folkhögskolans kurser

Välkomna till

Mångkulturella folkhögskolans kurser

Grund 1

Grund 1
Kursen vänder sig till deltagare som har ingen eller väldigt kort grundskoleutbildning. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

Grund 2A

Grund 2A
Kursen vänder sig till dig som vill uppnå grundläggande behörigheter på grundskolenivå. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

Grund 2B

Grund 2B
Kursen vänder sig till dig som vill uppnå grundläggande behörigheter på grundskolenivå. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

Gymnasieår 1

Gymnasieår 1
Kursen vänder sig till dig som vill uppnå grundläggande behörigheter på gymnasienivå men har kort eller ingen gymnasial utbildningsbakgrund. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

Gymnasieår 2-3

Gymnasieår 2-3
Kursen vänder sig till dig som vill uppnå grundläggande behörigheter till högre studier och har studerat tidigare på gymnasialnivå. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

Barnskötare​

Barnskötare​
Kursen vänder sig till dig som vill jobba som barnskötare. Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen under dagen. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

Vårdbiträde

Vårdbiträde
Kursen vänder sig till sökande som vill jobba inom omsorgssektor men saknar dels grundskolebehörighet. Kursen hjälper deltagarna skräddarsy egna utbildning inom olika grundskoleämnen och att få kunskaper inom vård och omsorg för att jobba inom hemtjänst eller äldreboende. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

SMF

SMF
SMF-Studiemotiverande folkhögskolekurs: Mångkulturella Finska Folkhögskolans satsningen vänder sig till dig som är mellan 16 och 24, arbetssökande och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Det gäller även för dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, oavsett ålder.

SvD1

SvD1
SvD1-Svenska från dag ett: Mångkulturella folkhögskolan har folkhögskolekurser i svenska från dag ett. Du kan söka kursen om du är asylsökande eller har uppehållstillstånd och bor kvar i Migrationsverkets boende.

Keramik

Keramik
Den estetiska verksamheten på skolan har även utmynnat i en keramikkurs som även denna genomförs en gång per vecka.