Allmänna kurser på grundskolenivå

Kursen vänder sig till deltagare som har ingen eller väldigt kort grundskoleutbildning. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

Syftet med kursen är att förbereda dig som vill studera vidare på yrkesutbildningar inom vården på gymnasienivå och som saknar grundskolebehörighet.
Ämnen som undervisas i kursen är bland annat: svenska, matematik, engelska, yrkessvenska och samhälls- och naturkunskap motsvarande grundskolenivå.
Du behöver vara klar med minst SFI C för att kunna bli antagen till kursen.

Allmänna kurser på gymnasienivå

Kursen vänder sig till dig som vill uppnå grundläggande behörigheter på gymnasienivå men har kort eller ingen gymnasial utbildningsbakgrund. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

Särskilda kurser

Kursen vänder sig till dig som vill jobba som barnskötare. Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen under dagen. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

Kursen vänder sig till sökande som vill jobba inom omsorgssektor men saknar dels grundskolebehörighet. Kursen hjälper deltagarna skräddarsy egna utbildning inom olika grundskoleämnen och att få kunskaper inom vård och omsorg för att jobba inom hemtjänst eller äldreboende. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

Kursen är inriktat mot sfi-deltagare som behöver komplettera sina sfi- studier för att nå arbetsmarknaden eller studera vidare. Studierna innehåller skräddarsydd kursplan för att hjälpa deltagare orientera sig på arbetsmarknaden och hitta jobb eller studera vidare.

Du är välkommen att anmäla dig till kursen Grundläggande finska med vårdinriktning. Kursen sker på plats eller online. Antagning är löpande. Om du är intresserad, skicka epost till ansokan@mffhs.se eller ring till Annicka Andersson 0739833375

Uppdragsutbildningar

SMF-Studiemotiverande folkhögskolekurs:
Mångkulturella Finska Folkhögskolans satsningen vänder sig till dig som är mellan 16 och 24, arbetssökande och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Det gäller även för dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, oavsett ålder.

Svenska från dag 1 är för dig som söker asyl i Sverige. Du läser grundläggande svenska och samhällskunskap för att lära dig om hur det svenska samhället fungerar. Du får också introduktion till arbetsmarknaden i Sverige.

Korta kurser

Nu startar vi en datakurs för dig som är finsktalande.
Kursstart är onsdagen den 23 mars klockan 13,00 och 12 onsdagar framåt.