Hitta oss

Skolans verksamheter ligger på några lokaler i olika område

Angered

Hitta till: Spadegatan1, 424 65 Angered
Åker du kollektivt:
Här hittar du till
Spadegatans  kurslokal  Här hittar du till Västtrafiks reseplanerare
Vägbeskrivning: Från Angered centrum

Bergsjön

Hitta till: Galileis Gata 34, 415 54 Göteborg
Åker du kollektivt:
Här hittar du till
Galileis Gatas  kurslokal  Här hittar du till Västtrafiks reseplanerare
Vägbeskrivning: Från Gärdsås Torg

Frölunda

– Hitta till: Näverlursgatan 42, 421 44 Västra Frölunda
Åker du kollektivt: Här hittar du till Frölundas kurslokal
  Här hittar du till Västtrafiks reseplanerare
Vägbeskrivning: Från 
Hållplats Frölunda Torg Spårvagn