Hitta oss

Skolans verksamheter ligger på några lokaler i olika område

Angered

Hitta till: Spadegatan1, 424 65 Angered
Åker du kollektivt:
Här hittar du till
Spadegatans  kurslokal  Här hittar du till Västtrafiks reseplanerare
Vägbeskrivning: Från Angered centrum

Angered

Hitta till: Spadegatan7, 424 65 Angered
Åker du kollektivt:
Här hittar du till
Spadegatans  kurslokal  Här hittar du till Västtrafiks reseplanerare
Vägbeskrivning: Från Angered centrum

Gårdsten

Hitta till: Salviagatan 38-40, 424 40 Angered
Åker du kollektivt:
Här hittar du till
Salviagatans kurslokal
  Här hittar du till Västtrafiks reseplanerare
Vägbeskrivning: Från Gårdsten centrum

Bergsjön

Hitta till: Galileis Gata 34, 415 54 Göteborg
Åker du kollektivt:
Här hittar du till
Galileis Gatas  kurslokal  Här hittar du till Västtrafiks reseplanerare
Vägbeskrivning: Från Gärdsås Torg

Frölunda

– Hitta till: Frölunda Torg 13, 421 42 Västra Frölunda
Åker du kollektivt: Här hittar du till Frölundas kurslokal
  Här hittar du till Västtrafiks reseplanerare
Vägbeskrivning: Från Frölunda Torg