Särskilda kurser med yrkesinriktning

Särskilda kurser på folkhögskola är en typ av kurs där större delen av studietiden ägnas åt det speciella ämnesområde deltagaren har valt. Skolan har tre särskilda kurser med inriktning på olika yrke.

Denna kurs finns i Angered

Denna kurs finns i Angered och Bergsjön

Denna kurs finns i Angered

Denna kurs finns i Angered