Uppdragsutbildning

På våra långa kurser kan man gå 1-4 år på grundskole – eller gymnasienivå. Alla långa kurser är s.k. allmänna kurser, vilket betyder att en stor del av undervisningen består av allmänna ämnen. Stor vikt läggs vid undervisning i det svenska språketPå våra långa kurser kan man gå 1-4 år på grundskole – eller gymnasienivå. Alla långa kurser är s.k. allmänna kurser, vilket betyder att en stor del av undervisningen består av allmänna ämnen. Stor vikt läggs vid undervisning i det svenska språket.
Förutom allmänna ämnen ingår i alla folkhögskolekurser tillvalsämnen 1 gång per vecka, IT, profil/linjeämnen samt praktisk demokrati. Våra långa kurser har en mångkulturell profil.

SMF

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Denna kurs finns i Angered