SvD1-Svenska från dag ett

Denna kurs finns i Angered

Mångkulturella folkhögskolan har folkhögskolekurser i svenska från dag ett. Du kan söka kursen om du är asylsökande eller har uppehållstillstånd och bor kvar i Migrationsverkets boende.

Antagning till kursen är löpande.
Lektionerna börjar klockan 09.00 till 15.00
Under kursens tid bjuder Migrationsverket på busskort för dig!
Plats: Spadegatan 5, 424 65 Angered

Kursen innehåller:

– Förstärka kunskaper i det svenska språket
– Om det svenska samhället
Att främja deltagare i arbets- och samhällsliv

Kursens arbetslag

Karin Taylor

Kursansvarig

Shahab Hasttyar

Lärare

Ilyas Aw-Isse

Lärare