Svenska från dag 1

Denna kurs finns i Bergsjön och i Frölunda

Vi har SVD kursen i Bergsjön och i Frölunda som man kan söka löpande, nästa kursstart är 9 januari 2023.

Mångkulturella folkhögskolan har folkhögskolekurser i svenska från dag ett. Du kan söka kursen om du är asylsökande eller har uppehållstillstånd. 

Antagning till kursen är löpande.
Lektionerna börjar klockan 09.00 till 15.00

Vad är Svenska från dag 1?

Svenska från dag 1 är för dig som söker asyl i Sverige. Du läser grundläggande svenska och samhällskunskap för att lära dig om hur det svenska samhället fungerar. Du får också introduktion till arbetsmarknaden i Sverige.

Vad lär man sig på Svenska från dag 1?

Grundläggande svenska är basen i hela kursen. Du har både rena språklektioner i svenska och lektioner i samhällskunskap. Genom att lära dig om hur det svenska samhället fungerar får du verktyg för att kunna förstå och ta del av samhällets service och hitta din plats i ditt nya land.

Vi arbetar med olika teman.

Vem får gå på kursen Svenska från dag 1?

Kursen vänder sig främst till dig som sökt tillfälligt skydd enligt EUs massdirektiv. Men kursen är öppen för alla personer som är inskrivna på Migrationsverket och har ett giltigt LMA-kort.

Kursen innehåller:

– Förstärka kunskaper i det svenska språket
– Om det svenska samhället
Att främja deltagare i arbets- och samhällsliv

Kursens arbetslag

Ovidiu Costici