Stödassistent särskild kurs

Denna kurs finns i Angered

Studietakt

100%

Behörighetsgivande kurs

Ja

CSN berättigad kurs

Ja

Kursinriktning

För dig som vill jobba inom omsorgssektor men saknar relevant utbildning. Vi hjälper dig att få kunskaper inom  vård och omsorg samt barn och fritid så att du efter avslutad utbildning kan arbeta med barn, ungdomar och  vuxna personer med funktionsnedsättning som behöver stöd att klara sin vardag.

Arbetsformer

Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärande miljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök. Klassrumsundervisning varvas med praktik inom funktionshinderområden t ex. daglig verksamhet eller LSS boende är inkluderad.  

Längd

1 år. I kursen ingår praktik på LSS boende eller liknande.

Startdatum

Augusti

Ansökningsperiod

Mars-maj

Förkunskaper

Grundskoleutbildning från Sverige eller motsvarande/ SAS grund eller  motsvarande/Arbetserfarenhet inom vård och omsorg och inom funktionshinder är meriterande. 

Ämnen som undervisas i kursen

Socialt arbete, svenska, Samhällskunskap, Vård och omsorg 1, Specialpedagogik 1 kursen Socialpedagogik, Lärande och utveckling, Etik, Etnicitet, Aktivitetsledarskap, Friskvård Specialpedagogik 2, Psykologi 1, Psykiatri, Socialpsykiatri 

Antagning

Se sidan om antagningsprocess

Kursens arbetslag

Mary Wiik-Rådahl

Kursansvarig

Edgar Da Cruz

Lärare

Sari Järveläinen

Lärare