Korta kurser

Korta kurser

Den estetiska verksamheten på skolan har även utmynnat i en keramikkurs som även denna genomförs en gång per vecka. Huvudsakligen avser kursen brukskeramik men prov på olika formningstekniker görs också. Vissa av alstren kan beskådas i glasmontrar på skolans nedre plan.

Korta kurser i samarbete med etniska föreningar

Förenings och ledare kunskap med Eritreanska Förbundet för Rättvisa och Demokratisk
Förändring i Göteborg och Omgivning Hälsovård och Idrott med Svenska Somaliska vän föreningen
Läxhjälp med Arabiska integration och kultur Förening
  

Denna kurs finns i Angered