Keramik

Denna kurs finns i Gårdsten

Den estetiska verksamheten på skolan har även utmynnat i en keramikkurs som även denna genomförs en gång per vecka. Huvudsakligen avser kursen brukskeramik men prov på olika formningstekniker görs också. Vissa av alstren kan beskådas i glasmontrar på skolans nedre plan.

Kursansvarig:

Ritva Liukkonen

Telefon:

070-598 26 89

Kursstart:

Löpande

Ansökningstid:

Löpande

Antagningsvillkor:

Personlig intervju 

Ritva Liukkonen

Kursansvarig

070-598 26 89