Keramik

Denna kurs finns i Gårdsten

Den estetiska verksamheten på skolan har även utmynnat i en keramikkurs som även denna genomförs en gång per vecka. Huvudsakligen avser kursen brukskeramik men prov på olika formningstekniker görs också. Vissa av alstren kan beskådas i glasmontrar på skolans nedre plan.

Kursansvarig:

Ritva Liukkonen

Telefon:

070-598 26 89

Kursstart:

löpande

Ansökningstid:

löpande

Antagningsvillkor:

personlig intervju 

Kursens arbetslag

Ritva Liukkonen

Lärare

070-598 26 89