Allmän kurs på grundskolenivå

På allmän kurs grundskolenivå studerar deltagarna kunskaper motsvarande grundskolenivå. Fullföljer deltagaren kursen och uppnår kunskapsmålen så kan deltagaren sedan studera vidare på gymnasienivå. Sökande till den allmänna kursen på grundskolenivå studerar beroende på vad den har för förkunskaper med sig på olika nivåer.

Vill du veta mer om vad du behöver studera för att uppnå dina mål rekommenderar vi att du läser denna folder. Du kan även kontakta vår studie och yrkesvägledare Maija måndagar och torsdagar på 0739-277 678 eller maija.rajala@mffhs.se hon svarar på era frågor kring grundskoleutbildningar.

Studietakt

100%

Behörighetsgivande kurs

Ja

CSN berättigad kurs

Ja

Kursinriktning

Kursen vänder sig till dig som vill uppnå grundläggande behörigheter på grundskolenivå.

Arbetsformer

Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök

Längd

Ett läsår (40 veckor)

Startdatum

Augusti

Ansökningsperiod

Mars-maj

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska språket motsvarande SFI C eller motsvarande.

Ämnen som undervisas i kursen

Svenska, matematik och engelska (nivågruppering efter individuella ämnesförkunskaper), samhällsorientering samt tematiska studier i svenska, matematik och engelska, samhällskunskap, ämnesövergripande studier (linjeämne, tematiska studier samt tillvalsämne).

Antagning

Se sidan om antagningsprocess

Kursens arbetslag - Angered

Veena Williamson

Shahab Hasttyar

Marcela Ax

Hussam Heydari

Kristina Walan

Kursens arbetslag - Bergsjön

Maija Rajala

Karin Taylor

Sazgar Tawfiq

Behzad Charoose

Wilma Horniak

Shayesteh Vaismohammadi