Kursansökan

Folkhögskolekurser: Vi har allmänkurser i grundskola och gymnasienivå. Vi har också särskilda kurser barnskötare och vårdbiträde.
Socialpedagog Behandlingspedagog med interkulturell profil (400 YH-poäng). Utbildningen är tvåårig på heltid och har en tvärvetenskaplig inriktning.

SFI

Sfi (svenska för invandrare) vänder sig till dig som är invandrare i Sverige och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.

SMF

SMF (Studiemotiverande kurs): Mångkulturella Finska Folkhögskolans satsning vänder sig till dig som är mellan 16 och 24, arbetssökande och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan.

 

Vi är en fristående förskola som bedrivs av Mångkulturella Finska Folkhögskolan sedan 1 november 2010. Förskolan har två avdelningar med plats för upp till 40 barn i åldrarna 1-5 år.
Vår folkhögskola har varit med i samverkans verksamhet Folkbildning och kultur i samverkan sedan 2013. I verksamheten medverkar folkhögskolor och kulturinstitutioner från Västra Götaland.