Barnskötare särskild kurs

Denna kurs finns i Angered och Bergsjön. Nästa kursstart 16 augusti HT 2021 i Bergsjön.

Studietakt

100%

Behörighetsgivande kurs

Ja

CSN berättigad kurs

Ja

Kursinriktning

Kursen vänder sig till dig som vill jobba som barnskötare. Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen under dagen.

Arbetsformer

Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärande miljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

Längd

1, 5 år 3 terminer

Startdatum

Augusti

Ansökningsperiod

Mars-maj

Förkunskaper

SAS grund eller motsvarande kunskaper; andra kompetenser är meritgivande.

Ämnen som undervisas i kursen

Pedagogiskt arbete, specialpedagogik 1, svenska som andraspråk 1. Pedagogiskt ledarskap, Pedagogiska teorier och praktiker, Skapande verksamhet, Hälsopedagogik, Grundläggande vård och omsorg, Barns lärande och växande, Människors miljöer, Etnicitet och kulturmöten,gymnasiearbete, APL minst 8 veckor.

Antagning

Se sidan om antagningsprocess

Kursens arbetslag-Angered

Ylva Petrèn

Kursansvarig

Sivan Laylani

Kursansvarig

Alan Pejkovic

Lärare