Antagningsprocess

Antagningsprocess och principer för antagning

Principer

 • Vi strävar efter en jämn fördelning av sökande. Detta omfattar både kön och ålder. Målet är att förebygga diskriminering samt att särskilt nå deltagare som är korttidsutbildade, utrikes            födda eller har en funktionsnedsättning enligt statbidragsvillkoren.
 • Vid antagning av interna sökande tas hänsyn till lärarnas rekommendation på omdömesseminarium.     
 • För sökande på grundskolenivå behövs förkunskaper i svenska motsvarande minst SFI C nivå för allmän kurs Grund
 • Ansökningstid är fr.o.m. 1 mars t.o.m. 15 maj.
 • All kommunikation med sökande sker till den e-post hen uppgett. Antagningsbesked skickas även med post till den av sökande uppgiven adress.
 • Antagningskommittén består av utsedda lärare i svenska, kursansvariga, studierektorer, administratörer och rektor. Kuratorn kan eventuellt vara med vid behov.
 • Vi hanterar personliga uppgifter enligt GDPR.

Process

 • Ansökan sker online via skolans hemsida. Alla sökande registreras i skolans administrativa system Schoolsoft.
 • Ansökningarna gallras och beslut om vilka nya sökande som skall kallas till språktest, baseras på inlämnade betyg och formella meriter.
 • Om ansökan inte är komplett skickas begäran av komplettering.
 • Behöriga nya sökande kallas till antagningsintervju.
 • Antagningskommittén tar beslut om vem som blir antagen och till vilken kurs. Beslutet dokumenteras.
 • Administratören skickar antagnings-, reserv- och avslagsbesked till samtliga sökande med e-post och vanlig post.

Deltagare blir antagna för ett läsår i taget (med undantag för vissa kurser). Detta innebär att nuvarande deltagare inte har plats i kursen om de inte söker och blir antagna.