< meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" /> Mångkulturella folkhögskolan
 
 
 
Studeranderådet 
 
 
   
 
Hemsidan under konstruktion
 
Studeranderådet
Studeranderådet består av deltagare/studerande ur samtliga kurser inom skolan. Studeranderådet är till för att ta tillvara deltagarnas intressen och tillsammans med skolans personal göra Mångkulturella Folkhögskolan till en ännu bättre skola. Studeranderådet har möte första måndagen varje månad. Varje klass ska ha ett klassrådsmöte/forum innan studeranderådets möten för att förbereda klassens frågor till studeranderådet. Klassrepresentanterna tar klassens frågor till studeranderådet och återkopplar till klassen vad som sades på studeranderådsmötet.   

Studeranderådets uppgifter är bland annat att: Ÿ
- Se till att det pågår ständig dialog mellan studerande och skolans personal. Ÿ
- Fungera som en länk mellan deltagare och skolledningen/lärare. Ÿ
- Verka för att deltagarna ska ha en trivsam stämning och en god anda vid skolan med bra arbetsmiljö.  Ÿ
- Ordna sociala aktiviteter i gemenskapssyfte. Ÿ
- Välja ordförande och studerandeskyddsombud.  Ÿ
- Välja representant till skolans styrelse. Ÿ
- Skicka en representant till personalmöte vid behov.
 
Frågor som kan tas upp på ett studeranderådsmöte: Ÿ
- Arbetsmiljö (studerandeskyddsombudet medverkar i skolans skyddskommitté). Ÿ
- Problem som berör skolan/klassen.  Ÿ
- Förbättringsförslag Ÿ

Hur utbildningen ska formas efter deltagarnas erfarenheter, behov och intresse.   
Har du som deltagare funderingar kring skolans vardag är det till Studeranderådet som du ska vända dig till.  Känner du dig mobbad eller trakasserad ska du vända dig till dina kursansvariga lärare, till skolans studerandeskyddsombud eller till skolans kurator. Du kan också alltid ta kontakt med skolans rektor, om du inte får hjälp av din kursansvariga, studerandeskyddsombudet eller kuratorn.
 
 
 
Studeranderådet
                                 
                         
                   
  Fadouma Osoble   Fartun Osman   Muna Ahmed   Warda Hasi   Ida Ali   Mifdad Hassan   Tereza Macaspac   Sadiya Aziz  
  Grund 1A   Grund 1A   Grund 1B   Grund 1B   Grund 2   Grund 2   Gymansieår 1   Gymnasieår 2-3  
                             
                                 
                                 
                   
  Melihat Gundus   Magdalena Toolorova   Carlos D. R. Silva   Jasmin Issa   Maryan Warsame   Abdulahi Sheikh   Michaela Jordansson      
Barnskötare Barnskötare Stödassistent Stödassistent Vårdbiträde Vårdbiträde YH
                                 
                                 
                                 
 
 
 
   
         
     
     
 
Copyright © 2020 Mångkulturella folkhögskolan, All Rights Reserved>