< meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" /> Mångkulturella folkhögskolan
 
 
 
Stödassistent särskild kurs
 
 
   
 
 
 
Särskildkurs Studietakt                            100%
 
Behörighetsgivande kurs                   Ja
 
CSN berättigad kurs                            Ja
 
Kursinriktning                                           För dig som vill jobba inom omsorgssektor men saknar relevant utbildning. Vi hjälper dig att få kunskaper inom
                                                                          vård och omsorg samt barn och fritid så att du efter avslutad utbildning kan arbeta med barn, ungdomar och
                                                                          vuxna personer med funktionsnedsättning som behöver stöd att klara sin vardag.
 
Arbetsformer                                            Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärande miljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom
                                                                         individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.
                                                                         Klassrumsundervisning varvas med praktik inom funktionshinderområden t ex dagligverksamhet eller LSS
                                                                         boende är inkluderad.
   
 
Längd                                                           1 år. I kursen ingår praktik på LSS boende eller liknande.
 
Startdatum                                                Augusti  
 
Ansökningsperiod                                  Mars-maj 
 
Förkunskaper                                          Grundskoleutbildning från Sverige eller motsvarande/ SAS grund eller motsvarande/Arbetserfarenhet inom vård
                                                                         och omsorg och inom funktionshinder är meriterande.
    
 
Ämnen som undervisas i kursen  Socialt arbete, svenska, Samhällskunskap, Vård och omsorg 1, Specialpedagogik 1 kursen Socialpedagogik,
                                                                         Lärande och utveckling, Etik, Etnicitet, Aktivitetsledarskap, Friskvård Specialpedagogik 2, Psykologi 1, Psykiatri, Socialpsykiatri
 
 
Antagning                                                  Se sidan om antagningsprocess. Ett utdrag från belastningsregister krävs
 
 
 
 
 
Kursens arbetslag
                     
             
                 
      Mary Wiik-Rådahl   Edgar Da Cruz   Sari Järveläinen      
      Kursansvarig   Lärare   Lärare      
      mary.wiik-radahl@mffhs.se edgar.da.cruz@mffhs.se sari.jarvelainen@mffhs.se       
               
                     
 
   
         
     
     
 
Copyright © 2020 Mångkulturella folkhögskolan, All Rights Reserved> /tr>