< meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" /> Mångkulturella folkhögskolan
 
 
 
Studiemotiverande folkhögskolekurs - SMF 
 
 
   
 
Hemsidan under konstruktion
 
Studiemotiverande folkhögskolekurs - SMF 
Mångkulturella Finska Folkhögskolans satsning vänder sig till dig som är mellan 16 och 24, arbetssökande och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Det gäller även för dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, oavsett ålder.
Om du saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan eller om dina betyg är ofullständiga är du en självklar deltagare. Kurserna hjälper dig att ta stegen vidare mot studier och anordnas på Mångkulturella Finska Folkhögskola.
Vi erbjuder dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och får en chans att pröva på hur det är att läsa på folkhögskola.
Lästid 12 veckor
 
Är du arbetssökande och saknar slutbetyg från gymnasiet?
Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen under dagen. Att ha en positiv syn och tro på barnens möjligheter är en viktig del av arbetet.
Du får kunskaper om barnens utveckling och lärande samt hur man arbetar utifrån förskolans läroplaner med till exempel pedagogiskt arbete och skapande verksamhet. I arbetet är det viktigt att fånga upp barnens fantasi och utgå från deras intressen. Dessutom får du en interkulturell kompetens som ger dig en djupare förståelse för barnens förutsättningar.

 
Då kan du ha möjlighet att prova. Vi erbjuder:
- Annorlunda skolform
- Projektarbete, kärnämnen
- Motiverande samtal
- Introduktion till körkortsteori
- Du har kvar ditt bidrag
- Du får månadskort (västtrafik)
 
Kontaktperson: Jim Nieminen
E-post:               Jim.nieminen@mffhs.se
Telefon:             
072-253 44 34
Utbildnings-id: 
115797
 
Kursens arbetslag
 
                     
             
                   
      Jim Nieminen       Annicka Andersson      
Samordnade administratörer   Administratör
      jim.nieminen@mffhs.se   annicka.andersson@mffhs.se      
               
                     
 
   
         
     
     
 
Copyright © 2020 Mångkulturella folkhögskolan, All Rights Reserved>