< meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" /> Mångkulturella folkhögskolan
 
 
 
Pågående projekt
 
 
   
 
Hemsidan under konstruktion
 
Folkbildning och kultur i samverkan
Vår folkhögskola har varit med i samverkans verksamhet Folkbildning och kultur i samverkan sedan 2013. I verksamheten medverkar folkhögskolor och kulturinstitutioner från Västra Götaland. Syftet är att öka samverkan i lärandeprocesser mellan och inom folkbildningen och kulturen.
Det är 8 folkhögskolor och 6 kulturinstitutioner som ingår i projektet. Folkhögskolorna är: Angereds folkhögskola, finska mångkulturella folkhögskolan, Göteborgs folkhögskola, Kvinnofolkhögskolan, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, Wendelsbergs folkhögskola, Hjälmareds folkhögskola, nordiska folkhögskolan. Kulturinstitutionerna är: Angeredsteatern, Göteborgs Operan, Göteborgs Symfoniker, Röda Sten Konsthall, Västarvet och Kultur i väst.
Tillsammans ska vi med andra verksamheter jobba för att öka samverkan och integrera lärandeprocesser i respektive verksamhet.Under 2015 var ett prioriterat område att se till att fler personer inom respektive organisation blev delaktiga och aktiva inom projektet.Mångkulturella finska folkhögskolan har gjort jättemycket och varierande under 2015, projektet har stärkts långsiktigt genom att flera lärare har blivit inblandade.
Deltagare och lärare samarbetade i både korta och långa projekt med olika kulturinstitutioner. Några aktiviteter som var genomförda under 2015 är: folkhögskoleklasser har varit på Operan och arbetat med föreställningen Askungen. SFI-deltagare deltog i några workshops på Angereds teater anknutna till föreställningen En är ilsken, en är rädd... Åtta deltagare från folkhögskolan var med i Backstage-projektet med Angereds teater. Under skolans temavecka Göteborg jobbade deltagare med frågor kring föreställningen Himmel över Göteborg. En grupp av folkhögskolans deltagare började med Backstage-projekt med Symfonikerna. Fem pedagoger har deltagit i fortbildningen Landskapet som en alternativ lärmiljö med Västarvet.Under samverkans verksamhet fick skolans deltagare och lärare integrera många kulturaktiviteter i undervisningen.
 
   
         
     
     
 
Copyright © 2020 Mångkulturella folkhögskolan, All Rights Reserved