< meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" /> Mångkulturella folkhögskolan
 
 
Projekt
 
      Pågående projekt   Avslutat projekt   Samverkan      
 
             
 
             
Skolans pågående projekt
      Folkbildning och kultur i samverkan      
           
      Vår folkhögskola har varit med i samverkans verksamhet Folkbildning och kultur i samverkan sedan 2013. I verksamheten medverkar folkhögskolor och kulturinstitutioner från Västra Götaland. Syftet är att öka samverkan i lärandeprocesser mellan och inom folkbildningen och kulturen.      
             
             
      Skolans avslutat projekt      
      Folkhögskolor för jämlik utbildning och hälsa      
           
      Ett samverkansarbete mellan folkhögskolorna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen för att kunna möta förändrade förutsättningar på bästa sätt.Folkhögskolornas deltagare blir allt yngre, många har icke fullföljda gymnasieutbildningar bakom sig, olika funktionshinder blir allt vanligare liksom sociala problem hemifrån.      
             
      Nordplus Adult Överbrygga språkbarriärer      
           
      I projektet deltar partner från Åland, Sverige, Norge, Danmark och Island. Projektet skall utgående från EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande fokusera på ”digital kompetens” och ”lära att lära” inom vuxenutbildningen, med inriktning mot de som studerar inom social- och hälsovården.      
             
      Language open gates to Society (LOGS)      
           
      LOGS Language open gates to Society.
Speaking  a foreign language is on of the most demanded skill by the employers in this rapidly changing world. Language teachers today face new challenges and  have to find new solutions and “think outside the box”.
     
             
      Reshape      
      Reshape the future Education and training for Refugees and Migrants Reshape.Europa tar emot tiotusentals flyktingar varje år som behöver skydd, stöd, vägledning, rådgivning, och utbildning särskilt för dem som vill och  får tillstånd att  stanna och bo.      
             
      Work For Adults 2      
           
      Work for Adults 2.0 
http://www.workforadults.eu/ (English version) 
http://finskafhsk.eu/WFA/  (Swedish version).
     
             
       TRUDIO      
           
      PROJEKT ”TRODEU”: TRAINING TO OPEN DOORS TO EUROPE  Erasmus +, KA2 “Strategic Partnership for Adults”.Projektets syfte är att förbättra utbildningsprocessen inom vuxenutbildning genom att utveckla språkmetodik för att öppna dörrarna till ett ”Europa för alla”.      
             
      Skolans projekt        
             
             
      READY STUDY GO AROUND EUROPE (RSGAE)      
           
      Målet med projektet är att använda mobilt lärande i kultur- och språkinlärning. Projektet kommer att produceraspråkmaterial med yrkesinriktat innehålla åtta språk (estniska, finska, ungerska, italienska, polska, spanska, svenska och turkiska) till ett flertal sektorer (språk och kultur, fordon, hotell och turism, restaurang och kök samt social omsorg och hälsovård).
     
             
      Inkludera mera      
           
      Inkludera mera är antirasistiskt folkhögskolaprojekt. Finsk folkhögskola och andra 33 folkhögskolor samarbetar med EXPO och lokala ungdomsorganisationer för att utveckla metoder för ett mer inkluderande samhälle.      
             
       Lucerna Project      
           
      The partnership involves a range of adult schools in Spain, Turkey, Sweden and Poland with students aged from 18 to 86 years old. They are controlled by state/local authorities. Most of our students are migrants, refugees, seniors, unemployed or at risk of social exclusion by social, economic deprivation or gender.      
             
             
     
  Copyright © 2020 Mångkulturella folkhögskolan, All Rights Reserved