< meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" /> Mångkulturella folkhögskolan
 
 
 
Länkar
 
 
   
 
Hemsidan under konstruktion
 
Folkhögskolan
Folkhögskola är en annorlunda utbildningsform
Folkhögskola vänder sig till vuxna och är öppen för alla. En viktig del är att du är med och påverkar utbildningen. Samtal och diskussioner är viktiga och kursdeltagarna lär av varandra. Folkhögskolan utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar.
 
Skolverket
Skolverket är en statlig myndighet under utbildningsdepartementet. Verksamheten leds av en generaldirektör.
 
 
Folkbildningsrådet
Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen. Uppdragen regleras via förordningar, riktlinjer och regleringsbrev.
 
 
Yrkeshögskolan
Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.
 
Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen har ett brett uppdrag. Enligt skollagen är målet för utbildningen att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.
 
Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Arbetsförmedlingens jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb. 
 
CSN-Centrala studiestödsnämnden
CSN är den myndighet i Sverige som hanterar studiestöd, hemutrustningslån och körkortslån.
 
Folkhälsomydigheten
Folkhälsomydigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa.
 
Migrationsverket
Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.
 
   
         
     
     
 
Copyright © 2020 Mångkulturella folkhögskolan, All Rights Reserved