Yrkeshögskoleutbildning

Socialpedagog / Behandlingspedagog med interkulturell profil (400 YH-poäng)

Utbildningen är en eftergymnasial 2-årig yrkesutbildning som riktar sig till dig som vill arbeta med människor som behöver stöd och hjälp.

Du får lära dig teoretiska och praktiska kunskaper om praktiskt socialt arbete, beroende- och psykosociala problem.
Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Som Socialpedagog/Behandlingspedagog kan du bland annat arbeta inom HVB, missbruk- och beroendevård, SiS, skola och olika boendeformer.

Interkulturell kompetens är en viktig del i socialpedagogiskt arbete. Interkulturalitet handlar om olika ”kulturer”, exempelvis etniska, religiösa, språkmässiga, könsmässiga samt hur dessa kan samverka.

I utbildningen ingår ämnen som sociologi, psykologi, socialpsykiatri, socialpedagogik och kultur/interkultur vilket kräver grundläggande förståelse för samhällets och människans villkor.

 * Kräver Adobe reader, för att ladda ner klicka här.

Förkunskapskrav

För att vara behörig till utbildningen gäller att den studerande har:

Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning motsvarande minst 2250 poäng.

Krav på särskilda förkunskaper

Minst betyget E (alternativt Godkänt) i följande kurser från gymnasieskolan:
Svenska 2 och Samhällskunskap 1b

För att förstå och utveckla lärandet i enlighet med de olika kursmålen krävs därför kunskaper i samhällskunskap. Det är också viktigt att den studerande redan tidigare behärskar muntlig och skriftlig framställningsförmåga likväl som kunskaper i kritisk granskning och textdisposition. Därför krävs det kunskaper i det svenska språket.

Alternativt

– När det gäller studier på folkhögskolan  klicka här

– En utländsk examen som motsvarar dessa krav, att den sökande är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge  och där är behörig till motsvarande utbildning eller genom svensk eller utländsk utbildning.

– Om du saknar formell behörighet men har praktisk erfarenhet och vi bedömer att du kommer att kunna klara utbildningen så kan du ansöka med s.k. reell kompetens. Det vill säga att du har yrkeserfarenhet inom socialt arbete. Viktigt att du anger detta i din ansökan och bifogar arbetsgivarintyg. Gäller högst 20 procent (4 platser) av studieplatserna.

Studietakt:

Längd:

Antal platser:

Heltid, ej distansutbildning

2 år

23

Arbetsformer:

Individuella studier, föreläsningar, grupparbete, studiebesök. Stora delar av utbildningen är uppbyggt kring arbete i grupp vilket ställer krav på den studerande att anpassa närvaro och andra praktiska omständigheter till övriga deltagare.

Studierna sker i nära samverkan med arbetslivet och de teoretiska studierna varvas med praktik i form av 24 veckors LIA (Lärande i Arbete) fördelad på 2 perioder om 12 veckor vardera. Praktiken genomförs på plats i olika typer av verksamheter där socialt arbete bedrivs.

Läs mer om LIA  klicka här

Övrigt:

CSN berättigad:

Utbildningen startar:

Utbildningen slutar:

Plats:

 

Ansökan öppnas:

Sista ansökningsdag:

Egen dator

Ja

21 augusti 2023

23 maj 2025

Yrkeshögskolan är en avdelning inom Mångkulturella folkhögskolan och är belägen i samma lokaler på Spadegatan 1, Angered  (Hitta oss)

 

1 mars 2023

3 april 2023

Viktigt:

För att bekräfta din behörighet ska du ladda upp (pdf/jpg-fil) styrkta kopior av betyg från gymnasieskolan, komvux, folkhögskolan eller utländskt betyg motsvarande svensk gymnasieexamen.

Du har möjlighet att komplettera din ansökan med bilagor fram till den 2023-04-23

Antagning:

Efter ansökningstidens slut bedöms samtliga ansökningar i relation till behörighetskraven. Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen       (= 23) kommer ett urval genom ett så kallat särskilt prov att ske.

Provresultatet avgör vilka 23 som blir antagna.

Därefter meddelas de sökande om de erbjuds ordinarie plats, reservplats eller om ansökan avslagits.

Terminer

HT23                   230821 – 240105                        20 veckor = 100 yh-poäng

VT24                   240108 – 240524                        20 veckor = 100 yh-poäng

HT24                   240819 – 250103                        20 veckor = 100 yh-poäng

VT25                   250106 – 250523                        20 veckor = 100 yh-poäng

För mer information mejla till:

Ritva Korte (administratör): ritva.korte@mffhs.se

Mirjami Rustanius  (utbildningsledare/lärare): mirjami.rustanius@mffhs.se

Telefon kansli: 031- 330 70 55

 
Utbildningsanordnaren är medlem i
 

Mångfald är vår styrka

Skolavslutning

Två yh-klasser som tagit examen och blivit socialpedagoger/behandlingspedagoger