Ansökan öppnas 26 februari 2024

Yrkeshögskoleutbildning Socialpedagog / Behandlingspedagog med interkulturell profil (400 YH-poäng)

Utbildningen är en eftergymnasial 2-årig yrkesutbildning som riktar sig till dig som vill arbeta med människor som behöver stöd och hjälp.

Du får kunskaper, färdigheter och kompetenser om praktiskt socialt arbete.

Som Socialpedagog/Behandlingspedagog kan du bland annat arbeta med barn, unga och vuxna inom och olika boendeformer, missbruk- och beroendevård och skola.

I dina framtida roller behöver du kunna förstå, kommunicera och arbeta i miljöer präglade av kulturell och social mångfald.

 Utbildningen har 14 huvudmoment/delkurser:

Delkurs YH-poäng
Examensarbete 25
Gruppsykologi 15
Interkulturella perspektiv 30
Psykologi och psykisk ohälsa 25
Psykosocialt arbete med barn 25
Psykosocialt arbete med vuxna 25
Socialpedagogik inkl. etik och bemötande 25
Socialpedagogik LIA 60
Socialpedagogiskt förändringsarbete LIA 60
Socialpedagogiskt förändringsarbete 25
Socialpsykiatri 30
Sociologi 20
Teamarbete och ledarskap 20
Vetenskaplig metod 15

Grundläggande behörighet till utbildningen:

Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning motsvarande minst 2250 godkända poäng.

Krav på särskilda förkunskaper

Minst betyget E (alternativt Godkänt) i följande kurser från gymnasieskolan:
Svenska 2 och Samhällskunskap 1b

För att förstå och utveckla lärandet i enlighet med de olika kursmålen krävs därför kunskaper i samhällskunskap. Det är också viktigt att den studerande redan tidigare behärskar muntlig och skriftlig framställningsförmåga likväl som kunskaper i kritisk granskning och textdisposition. Därför krävs det kunskaper i det svenska språket.

Andra alternativ för behörighet till utbildningen:

1. När det gäller studier på folkhögskolan  klicka här

2. En utländsk examen som motsvarar dessa krav, att den sökande är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge  och där är behörig till motsvarande utbildning eller genom svensk eller utländsk        utbildning.

3. Om du saknar formell behörighet kan du söka med så kallad Reell kompetens. Innebär att du har kompetens och praktisk erfarenhet genom annan utbildning/yrkesverksamhet. Viktigt att du              anger detta i din ansökan och bifogar betyg/intyg, arbetsgivarintyg/tjänstgöringsintyg.

Studietakt: Heltid, ej distansutbildning
Längd: 2 år
Antal platser: 23

Arbetsformer:

Lektioner/föreläsningar, grupparbete, individuella studier, studiebesök.

Praktik: LIA (Lärande i Arbete) i form av två 12-veckorsperioder. Skolan har ansvaret för att de studerande får LIA-platser. Den studerande ska följa sin handledares schema även obekväm arbetstid och i genomsnitt ca 30 timmar per vecka. 

Viktigt:

Betyg ska laddas upp som bilagor i ansökan som pdf/jpg-fil.

Du har möjlighet att komplettera din ansökan med bilagor fram till den 2024-04-07

Antagning:

Efter ansökningstidens slut bedöms samtliga ansökningar i relation till behörighetskraven.

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet platser (= 23) kommer ett urval genom ett så kallat särskilt skriftligt prov och eventuellt kompletterande intervju att ske.

Provresultatet avgör vilka som blir antagna.

Därefter meddelas de sökande om de erbjuds ordinarie plats, reservplats eller om ansökan avslagits.

Terminer:

HT24            240819 – 250103          20 veckor = 100 poäng
VT25            250107 – 250523          20 veckor = 100 poäng
HT25            250818 – 260102          20 veckor = 100 poäng
VT26            260105 – 260522          20 veckor = 100 poäng

För mer information mejla till:

Ritva Korte (administratör): ritva.korte@mffhs.se

Mirjami Rustanius  (utbildningsledare/lärare): mirjami.rustanius@mffhs.se

Telefon kansli: 031- 330 70 55

Utbildningsanordnaren är medlem i

Mångfald är vår styrka

Skolavslutning

26 maj 2023 Yh11-klassen tagit examen och blivit socialpedagoger/behandlingspedagoger