Allmän kurs på grundskolenivå med vårdinriktning

Denna kurs finns i Angered

Syftet med kursen är att förbereda dig som vill studera vidare på yrkesutbildningar inom vården på gymnasienivå och som saknar grundskolebehörighet. 

Ämnen som undervisas i kursen är bland annat: svenska, matematik, engelska, yrkessvenska och samhälls- och naturkunskap motsvarande grundskolenivå.  

Du behöver vara klar med minst SFI C för att kunna bli antagen till kursen.