SvD1-Svenska från dag ett

Karin Taylor

Kursansvarig

Shahab Hasttyar

Lärare

Ilyas Aw-Isse

Lärare

SMF-Studiemotiverande folkhögskolekurs

Jim Nieminen

Kursansvarig

Annicka Andersson

Lärare

Shahab Hasttyar

Lärare

Josephine Åström

Lärare

Saad Muhialdin

Lärare

Etablering

Kristina Walan

Kursansvarig

Ilyas Aw-Isse

Lärare

Marie-Louise Dahl

Lärare