Svenska för invandrare - SFI

Sfi (svenska för invandrare) vänder sig till dig som är invandrare i Sverige och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.
Sfi på Mångkulturella Finska folkhögskolan finns i olika nivåer A, B, C och D. Du får träna på att läsa, skriva, lyssna och prata. Du får dessutom lära dig om det svenska samhället, kulturen och arbetslivet. På Mångkulturella Finska folkhögskolan studerar du på dagtid vilket innebär 15 timmar i veckan. Efter att ha klarat av nivåerna A-D har du bra möjligheter att fortsätta studera på någon av skolans allmänna linjer för att så småningom till och med få behörighet att söka till högskola.
Vi har även kurser på kvällstid i Angered, Bergsjön och Frölunda. Antagning till kursen är löpande, du kan anmäla dig till sfi under hela året, det finns ingen sista anmälningsdag.

Du är hjärtligt välkommen att komma på personligt besök hos oss där vi kan informera om SFI samt hjälpa dig med ansökan. Har du inte möjlighet att besöka oss kan du ringa 070-007 97 58 eller skicka e-post sfi@finska.fhsk.se

Prövning SFI

Vad är provning?

En prövning är när man gör flera tester som visar att man är godkänd på kursen. I en prövning ingår inte handledning eller undervisning. Vid prövningen gör du flera skriftliga och muntliga uppgifter. Det nationella provet är bara en del av prövningen. Du behöver komma till SFI-mottagningen flera gånger och visa dina kunskaper. Du som bor i Sverige och redan har kunskaper i svenska kan göra en prövning på kurs B, C eller D och få godkänt eller inte godkänt betyg. När får jag inte göra en prövning? Om du inom tre månader har gjort nationellt prov eller om du redan läser en kurs inom SFI på en skola får du inte göra en prövning. Vad kostar det att göra en prövning? En prövning kostar 700 kr per kurs. Du får inte pengar tillbaka om du avbryter din prövning. Din prövning kommer inte starta förrän du har betalt in pengarna. Du får mer information om detta i mötet med lärare.

För mer information:

Besök Mångkulturella Finska folkhögskolan kurslokal i:

Angered

Spadegatan 7
424 56 Angered
Telefon: 073-933 22 01, 031-331-45-27

Bergsjön

Galileis Gata 34
415 54 Göteborg
Telefon: 070-007 97 58

Frölunda

Frölunda Torg 13
421 42 Västra Frölunda
Telefon: 072-004 29 55

Ansökan till Sfi

Du är hjärtligt välkommen att komma på personligt besök hos oss där vi kan informera om SFI samt hjälpa dig med ansökan. Har du inte möjlighet att besöka oss kan du ringa 070-007 97 58 eller skicka e-post sfi@finska.fhsk.se