Service

Christoffer Lundh

IT

Per Palmér

Vaktmästare

Aras Jalal

Vaktmästare

Cesar Da Cruz

Lokalvårdare

Behzad Charoose

Vaktmästare

Shapol Sharif

Lokalvårdare

Carola Uveges

Kokerska

Zainab Kooba

Kokerska