Service

Christoffer Lundh

IT

Behzad Charoose

Vaktmästare

Per Palmér

Vaktmästare

Aras Jalal

Vaktmästare

Cesar Da Cruz

Lokalvårdare

Shapol Sharif

Lokalvårdare

Maryan Farah

Lokalvårdare

Carola Uveges

Kokerska

Zainab Kooba

Kokerska