Service

Christoffer Lundh

IT

Behzad Charoose

Vaktmästare

Per Palmér

Vaktmästare

Aras Jalal

Vaktmästare

Cesar Da Cruz

Lokalvårdare

Shapol Sharif

Lokalvårdare

Maryan Farah

Lokalvårdare

Mario Salinas

Lokalvårdare

Carola Uveges

Kokerska

Zainab Kooba

Kokerska