Avslutad projekt

 

READY STUDY GO AROUND EUROPE(RSGAE)


http://www.rsgo.eu

Målet med projektet är att använda mobilt lärande i kultur- och språkinlärning. . Projektet kommer att produceraspråkmaterial med yrkesinriktat innehållpå åtta språk (estniska, finska, ungerska, italienska, polska, spanska, svenska och turkiska) till ett flertal sektorer (språk och kultur, fordon, hotell och turism, restaurang och kök samt social omsorg och hälsovård).

Materialet vänder sig till yrkesstuderande som ska göra arbetsplatsförlagd praktik, deras lärare och handledare på arbetsplatsen. Även arbetsgivare kan använda materialet för kompetensutveckling av personalen. Mobil appen som kommer att skapas gör det möjligt att lättare använda materialet i verkliga arbetssituationer ute på arbetsplatser.

Följande utbildningsanordnarefrån  8 europiska  länder deltar i projektet

 

Projektpresentation på svenska (PowerPoint 2010 eller bättre)
Projektpresentation på engelska (PowerPoint 2010 eller bättre)
 
 

 

Inkludera mera

Inkludera mer är antirasistisk folkhögskolaprojekt. Finsk folkhögskola och andra 33 folkhögskolor samarbetar med EXPO och lokal ungdomsorganisationer för att utveckla metoder för ett mer inkluderande samhälle.  
Inkludera mer har som grund visioner:
Fler vaccineras mot och fler slipper drabbas av vardagsrasism och främlingsfientlighet.
Fler vill som aktiva medborgare i Sverige, men även som EU-och världsmedborgare, bidra till att skapa ett mer inkluderande samhälle. För att uppnå målet att utveckla ett mer inkluderande samhälle som utgår från FNs mänskliga rättigheter där:
-    Människor med olika bakgrund och med olika förutsättningar tar plats i samhällslivet som aktiva medborgare, i utbildningar, civilsamhälle och i arbetsliv.
Främlingsfientlighet och vardagsrasism motarbetas.

 

 

Lucerna Project

 

Understanding European Customs Approaching Languages and National Realities


Lifelong Learning Programme
Grundtvig Partnership

The partnership involves a range of adult schools in Spain, Turkey, Sweden and Poland with students aged from 18 to 86 years old. They are controlled by state/local authorities. Most of our students are migrants, refugees, seniors, unemployed or at risk of social exclusion by social, economic deprivation or gender (illiterate migrant women)and because of lack of any educational certificate or refugees with certificates not recognised in Europe, so they can't access labour market or vocational training. Other seniors want to learn Modern Languages and ICT.

Partner i projektet:
Centre Municipal De Formació De Persones Adultes "Paz Minguez", Spain
Finska Folkhögskola i Göteborg, Sweden
Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi, Turky
Konsum Agnieszka Kosiewicz, Poland

https://www.facebook.com/LUCERNA.EU

 

 

Understanding European Customs Approaching Languages and National Realities

Lifelong Learning Programme
Grundtvig Partnership

The partnership involves a range of adult schools in Spain, Turkey, Sweden and Poland with students aged from 18 to 86 years old. They are controlled by state/local authorities. Most of our students are migrants, refugees, seniors, unemployed or at risk of social exclusion by social, economic deprivation or gender (illiterate migrant women)and because of lack of any educational certificate or refugees with certificates not recognised in Europe, so they can't access labour market or vocational training. Other seniors want to learn Modern Languages and ICT.

Partner i projektet:
Centre Municipal De Formació De Persones Adultes "Paz Minguez", Spain
Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi, Turky
Konsum Agnieszka Kosiewicz, Poland

 

 

Improving the Professionalism (IMPRO)

Leonardo da Vinci Mobility of the Lifelong Learning Programme

We will receive 2 students from Seurakuntaopisto - the Church Training College - for 8 weeks during the period of October 2012 to May 2014. The work experience will allow students the opportunity of working in the specific sector and gaining general experience.

Partner i projektet: 
Seurakuntaopisto – the Church Training College, Finland

 

 

Changing expertise for vocational training 2 (CEVT2)

Leonardo da Vinci Mobility of the Lifelong Learning Programme

We are willing to receive 3 members of staff of Seurakuntaopisto for 1-2 weeks during the period of September 2012 to May 2014.The partners agree to cooperate in the project aimed at transferring competences and acquiring innovative methods and expertise for vocational training staff. We support the interest in the project which focuses on cooperation between our partners with the aim to share knowledge and improve vocational training for future specialists.

Partner i projektet:
Seurakuntaopisto – the Church Training College, Finland

 

Uppdaterat: 160405