Projekt

 

Nordplus Adult 2017-2018

Överbrygga språkbarriärer

I projektet deltar partner från Åland, Sverige, Norge, Danmark och Island. Projektet skall utgående från EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande fokusera på ”digital kompetens” och ”lära att lära” inom vuxenutbildningen, med inriktning mot de som studerar inom social- och hälsovården.

Målet är att hitta bra digitala verktyg för de studerande som har ett annat modersmål och som kan hjälpa dem att tillgodogöra sig yrkesundervisningen på ett bättre sätt. 

Work for Adults 2.0 http://www.workforadults.eu/ (English version)

http://finskafhsk.eu/WFA/ (Swedish version)

 

 

Reshape the future Education and training for Refugees and Migrants RESHAPE

 

 

LOGS Language open gates to Society LOGS 

 

 

Folkbildning och kultur i samverkan

 

Vår folkhögskola har varit med i samverkans verksamhet Folkbildning och kultur i samverkan sedan 2013. I verksamheten medverkar folkhögskolor och kulturinstitutioner från Västra Götaland. Syftet är att öka samverkan i lärandeprocesser mellan och inom folkbildningen och kulturen.
Det är 8 folkhögskolor och 6 kulturinstitutioner som ingår i projektet. Folkhögskolorna är: Angereds folkhögskola, Finska mångkulturella folkhögskolan, Göteborgs folkhögskola, Kvinnofolkhögskolan, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, Wendelsbergs folkhögskola, Hjälmareds folkhögskola, Nordiska folkhögskolan. Kulturinstitutionerna är: Angeredsteatern, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Röda Sten Konsthall, Västarvet och Kultur i väst.
Tillsammans ska vi med andra verksamheter jobba för att öka samverkan och integrera lärandeprocesser i respektive verksamhet.

Under 2015 var ett prioriterat område att se till att fler personer inom respektive organisation blev delaktiga och aktiva inom projektet.

Mångkulturella finska folkhögskolan har gjort jättemycket och varierande under 2015, projektet har stärkts långsiktigt genom att flera lärare har blivit inblandade.
Deltagare och lärare samarbetade i både korta och långa projekt med olika kulturinstitutioner.

Några aktiviteter som var genomförda under 2015 är: folkhögskoleklasser har varit på Operan och arbetat med föreställningen Askungen. Sfi-deltagare deltog i några workshops på Angereds teater anknutna till föreställningen En är ilsken, en är rädd... Åtta deltagare från folkhögskolan var med i Backstage-projektet med Angereds teater. Under skolans temavecka Göteborg jobbade deltagare med frågor kring föreställningen Himmel över Göteborg. En grupp av folkhögskolans deltagare började med Backstage-projekt med Symfonikerna. Fem pedagoger har deltagit i fortbildningen Landskapet som en alternativ lärmiljö med Västarvet.

Under samverkans verksamhet fick skolans deltagare och lärare integrera många kulturaktiviteter i undervisningen.

 

 

Folkhögskolor-för jämlik utbildning och hälsa

 Ett samverkansarbete mellan folkhögskolorna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen för att kunna möta förändrade förutsättningar på bästa sätt.
Folkhögskolornas deltagare blir allt yngre, många har icke fullföljda gymnasieutbildningar bakom sig, olika funktionshinder blir allt vanligare liksom sociala problem hemifrån. De nya deltagargruppernas sammansättning påverkar hela tillvaron på folkhögskolan och alla personalgrupper på skolan berörs.
Hur kommer utvecklingen att se ut? Om tre år? Om fem år?
Samtliga 20 folkhögskolor i regionen deltar i arbetet. Satsningen är ett treårigt arbete från och med hösten 2013 och tre läsår framöver med sikte på fortsättning.
Behoven av ny kompetens ökar hos alla personalgrupper på skolan, inte bara den pedagogiska personalen. För att kunna möta de förändrade förutsättningarna på bästa sätt framöver initierade förra folkhälsochefen Johan Jonsson ett treårigt arbete för samtliga folkhögskolor i Västra Götaland. Satsningen som inte kallas för ”projekt” utan process, ska inte stanna efter tre år utan fortsätta.
Målet är ett långsiktigt förändringsarbete på respektive folkhögskola.

 

 

Uppdaterat: 180312

kontakta oss

Folkhögskola / YH Angered
Kansliet/Kurslokal
:

Besöksadress:
Spadegatan 1
Angered

FHSK Kansliet:

Telefon: 031 331 50 66
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

YH Kansliet:

Telefon: 031 330 70 55 

Etablering:

Besöksadress:
Spadegatan 5
Angered

kontaktperson
Marie-Louise Dahl

Mobil: 072 53 33 32

Telefon: 031 331 50 66
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Svenska från dag ett (SVD):

Besöksadress:
Spadegatan 5
Angered

kontaktperson

Karin Taylor

Mobil: 0733 71 22 07

Telefon: 031 331 50 66
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

Sfi Gårdsten
Kansliet/Kurslokal:

Besöksadress:
Salviagatan 52
Gårdsten

Telefon: 031 331 45 27 eller
0739 33 22 01
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sfi Bergsjön
Kurslokal:

Besöksadress:
Nebulosagatan 18
Telefon: 0736 - 54 80 89
eller 031 331 45 27 (kansliet)

Besöksadress:
Kometgatan 33

070 - 460 49 46 eller 031 - 701 04 07
eller 031 331 45 27 (kansliet)

 
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sfi  Västra Frölunda

Frölunda torg
Telefon: 0720 - 04 29 55
eller 031 331 45 27 (kansliet)
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress:

Mångkulturella Finska Folkhögskolan
Salviagatan 54
424 40 Angered