Projekt

 

Work for Adults 2.0

 

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS

AGREEMENT NO: 2015-1- FI01-KA202- 009089

Bakgrund

Projektet bygger på kartläggningsrapporten av de grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs av vuxna i sitt lärande från OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) (PIAAC 2013). Rapporten betonar behovet av att utveckla de studerandes digitala kompetenser och problemlösningsförmågor i dagens teknologiska miljö.

 


Mål

  • Att utveckla tätare samarbete mellan skolor/institutioner och arbetslivet.

  • Utvecklar och implementerar nya innovativa IKT (information och kommunikations teknologi) och digital lösningar i arbetsplatslärande

 

Förväntade resultat

  1. En rapport om framgångsrika exempel av arbetsplatslärande i deltagande länder.

  2. Ett antal modeller som beskriver implementering och användning av IKT och sociala media i arbetsplatslärande i vissa bestämda kontexter.

  3. Förbättrad digital och webbaserad undervisningsskicklighet i olika inlärningsmiljöer.

  4. Förbättrade kunskaper i livslångtlärande och förbättrad dokumentering av lärande processer hos vuxna deltagare.

Projekttid

2 år 2015-2017

Intellektuella utfall

Riktlinjer för användning av socialmedia i procedur med lärande beskrivning utifrån den studerande, arbetsplatsen och lärarens synvinkel. Detta diskuteras och arbetas fram under en workshop (national multiplier event) i slutskedet av projektet tillsammans med arbetsgivare.

En beskrivning av bästa praktiker inom arbetsplatslärande.

Deltagande organisationer och Länder

Organisation

webplats

Land

Omnia

https://www.omnia.fi/

Finland

Tartu Folkhögskola

http://www.rahvaylikool.ee/

Estland

Ikaslan

http://www.ikaslanbizkaia.eus/

Spanien

Bridgewater Collage

https://www.bridgewater.edu/

Storbritannien

Finska Folkhögskolans stiftelse

http//finska.fhsk.se

Sverige

 

 

Folkbildning och kultur i samverkan

 

Vår folkhögskola har varit med i samverkans verksamhet Folkbildning och kultur i samverkan sedan 2013. I verksamheten medverkar folkhögskolor och kulturinstitutioner från Västra Götaland. Syftet är att öka samverkan i lärandeprocesser mellan och inom folkbildningen och kulturen.
Det är 8 folkhögskolor och 6 kulturinstitutioner som ingår i projektet. Folkhögskolorna är: Angereds folkhögskola, Finska mångkulturella folkhögskolan, Göteborgs folkhögskola, Kvinnofolkhögskolan, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, Wendelsbergs folkhögskola, Hjälmareds folkhögskola, Nordiska folkhögskolan. Kulturinstitutionerna är: Angeredsteatern, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Röda Sten Konsthall, Västarvet och Kultur i väst.
Tillsammans ska vi med andra verksamheter jobba för att öka samverkan och integrera lärandeprocesser i respektive verksamhet.

Under 2015 var ett prioriterat område att se till att fler personer inom respektive organisation blev delaktiga och aktiva inom projektet.

Mångkulturella finska folkhögskolan har gjort jättemycket och varierande under 2015, projektet har stärkts långsiktigt genom att flera lärare har blivit inblandade.
Deltagare och lärare samarbetade i både korta och långa projekt med olika kulturinstitutioner.

Några aktiviteter som var genomförda under 2015 är: folkhögskoleklasser har varit på Operan och arbetat med föreställningen Askungen. Sfi-deltagare deltog i några workshops på Angereds teater anknutna till föreställningen En är ilsken, en är rädd... Åtta deltagare från folkhögskolan var med i Backstage-projektet med Angereds teater. Under skolans temavecka Göteborg jobbade deltagare med frågor kring föreställningen Himmel över Göteborg. En grupp av folkhögskolans deltagare började med Backstage-projekt med Symfonikerna. Fem pedagoger har deltagit i fortbildningen Landskapet som en alternativ lärmiljö med Västarvet.

Under samverkans verksamhet fick skolans deltagare och lärare integrera många kulturaktiviteter i undervisningen.

 

 

Folkhögskolor-för jämlik utbildning och hälsa

 Ett samverkansarbete mellan folkhögskolorna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen för att kunna möta förändrade förutsättningar på bästa sätt.
Folkhögskolornas deltagare blir allt yngre, många har icke fullföljda gymnasieutbildningar bakom sig, olika funktionshinder blir allt vanligare liksom sociala problem hemifrån. De nya deltagargruppernas sammansättning påverkar hela tillvaron på folkhögskolan och alla personalgrupper på skolan berörs.
Hur kommer utvecklingen att se ut? Om tre år? Om fem år?
Samtliga 20 folkhögskolor i regionen deltar i arbetet. Satsningen är ett treårigt arbete från och med hösten 2013 och tre läsår framöver med sikte på fortsättning.
Behoven av ny kompetens ökar hos alla personalgrupper på skolan, inte bara den pedagogiska personalen. För att kunna möta de förändrade förutsättningarna på bästa sätt framöver initierade förra folkhälsochefen Johan Jonsson ett treårigt arbete för samtliga folkhögskolor i Västra Götaland. Satsningen som inte kallas för ”projekt” utan process, ska inte stanna efter tre år utan fortsätta.
Målet är ett långsiktigt förändringsarbete på respektive folkhögskola.

 

 

Uppdaterat: 160429

kontakta oss

Fokhögskola / YH Angered
Kansliet/Kurslokal
:

Besöksadress:
Spadegatan 1
Angered

FHSK Kansliet:

Telefon: 031 331 50 66
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

YH Kansliet:

Telefon: 031 330 70 55 

Sfi Gårdsten
Kansliet/Kurslokal:

Besöksadress:
Salviagatan 52
Gårdsten

Telefon: 031 331 45 27 eller
0739 33 22 01
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sfi Bergsjön
Kurslokal:

Besöksadress:
Nebulosagatan 18 och Kometgatan 33
Bergsjön

Telefon: 0736 - 54 80 89
eller 031 331 45 27 
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sfi  Västra Frölunda

Frölunda torg
Telefon: 0720 - 04 29 55
eller 031 331 45 27 
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress:

Mångkulturella Finska Folkhögskolan
Salviagatan 54
424 40 Angered