Pågående projekt

Paths to the Nordic Society (PANSO) är ett tvåårigt projekt, finansierat av Nordplusprogrammet, vars syfte är att främja integrationen av invandrare i de deltagande länderna genom att utveckla anpassat material för målgruppen på partnerländer språk och utbilda lärare att använda och producera lämpligt material. Projektet startade i september 2020.

Besök PANSOs hemsida http://panso.eu

CEAL  (CULTURAL empowerment of Adult Learners)

Bakgrund

Kulturella aktiviteter stärker deltagarnas innovativa och kreativa förmågor samt bidra till välbefinnandet och förstärkt själv känsla och därmed är en viktig del i undervisning. Covid 19-pandemin påverkade kulturlivet hård och förlamade dessa aktivitet i partnerskolor och organisationer

Partner organisationer

Partner

Land

Roll i ptojet

Cypern

Partner

Polen

Partner

Italien

Partner

Sverige

Koordinator

Projektets syfte

Projektet kommer att skapa ett partnerskap som syftar till att:

 • Stimulera europeisk medvetenhet bland våra vuxna studenter
 • Förstärk erstuderandekreativitet och digitala färdigheter
 • Förbättra undervisningskvalitet
 • Utveckla studenternas kommunikativa färdigheter på euroepisk och internationell nivå
 • Bidra till återhämtning inom de kulturella och kreativa sektorerna som drabbades av Covid-19 pandemin

Projektaktivitet

Vuxenstuderande i de fyra partner organisationer kommer att delta i följande online aktiviteter:

 • Designtävling för utformningen av projektlogotyp, broschyr och utdelningskalender.
 • Skrivtävling där deltagarna skriver om en saga från sin egen kultur. Deltagarnas skrivelse läsas i en online event. Tre vinnande skrifter kommer att röstas fram för att publiceras i projektbloggen
 • Teater: Vinnande skrifter kommer att presenteras av deltagarna som rollspel.
 • Foto tävling : Deltagare deltar i en online omröstning för att välja bland foton tagna  av deltagarna under projektet gång med hjälp av egna  mobiltelefoner
 • Projektets utdelnings kalender Vinnande foton kommer att vara med i projektets utdelningskalender.
 • Projektets promotion video tävling

Tidplan