Vi har allmänkurser i grundskola och gymnasienivå. Vi har också särskilda kurser barnskötare och vårdbiträde.

Socialpedagog Behandlingspedagog med interkulturell profil (400 YH-poäng). Utbildningen är tvåårig på heltid och har en tvärvetenskaplig inriktning.

Sfi (svenska för invandrare) vänder sig till dig som är invandrare i Sverige och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.

Mångkulturella Finska Folkhögskolans satsning vänder sig till dig som är mellan 16 och 24, arbetssökande och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan.

Vi är en fristående förskola som bedrivs av Mångkulturella Finska Folkhögskolan sedan 1 november 2010. Förskolan har två avdelningar med plats för upp till 40 barn i åldrarna 1-5 år.

Vår folkhögskola har varit med i samverkans verksamhet Folkbildning och kultur i samverkan sedan 2013. I verksamheten medverkar folkhögskolor och kulturinstitutioner från Västra Götaland.

Kursansökan

Vi tar emot ansökningar från 1 mars till 15 maj

Allmän grundkurs

Denna kurs finns i Angered

Allmän gymnasiekurs

Denna kurs finns i Angered

Vårdbiträde särskild kurs

Denna kurs finns i Angered

Allmän grundkurs

Denna kurs finns i Bergsjön

Allmän gymnasiekurs

Denna kurs finns i Bergsjön

Barnskötare särskild kurs

Denna kurs finns i Bergsjön

Kursansökan

Instruktioner till ansökan

Innan du börjar fylla i ansökan, ta en titt på nedanstående steg “instruktioner till ansökan”:

1. Registrera dig / skapa ett konto

2. Logga in

3. Ny ansökan

* Flikar

Allmän kurs Grund

Denna kurs finns i Angered

Allmän kurs Gymnasieår 1

Denna kurs finns i Angered

Allmän kurs Gymnasieår 2-3

Denna kurs finns i Angered

Vårdbiträde särskild kurs

Denna kurs finns i Angered

               * OBS! Endast år två. Du måste vara klar med Grundskolan.

Allmän kurs Grund

Denna kurs finns i Bergsjön

Allmän kurs Gymnasieår 1

Denna kurs finns i Bergsjön

Barnskötare särskild kurs

Denna kurs finns i Bergsjön

Folkhögskolekurser

Folkhögskolekurser: Vi har allmänkurser i grundskola och gymnasienivå. Vi har också särskilda kurser barnskötare och vårdbiträde.

Yrkeshögskoleutbildning

Socialpedagog Behandlingspedagog med interkulturell profil (400 YH-poäng). Utbildningen är tvåårig på heltid och har en tvärvetenskaplig inriktning.

SFI

Sfi (svenska för invandrare) vänder sig till dig som är invandrare i Sverige och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.

SMF

SMF (Studiemotiverande kurs): Mångkulturella Finska Folkhögskolans satsning vänder sig till dig som är mellan 16 och 24, arbetssökande och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan.

 

Förskolan

Vi är en fristående förskola som bedrivs av Mångkulturella Finska Folkhögskolan sedan 1 november 2010. Förskolan har två avdelningar med plats för upp till 40 barn i åldrarna 1-5 år.

Projekt

Vår folkhögskola har varit med i samverkans verksamhet Folkbildning och kultur i samverkan sedan 2013. I verksamheten medverkar folkhögskolor och kulturinstitutioner från Västra Götaland.