Skolans ledning

Irina Maister Bergman

Rektor

Saad Muhialdin

Biträdande rektor

Johan Karlborg

Biträdande rektor

Mariana Vallin

Utbildningsledare YH

Rana Al Bayatti

Förskolerektor

Jim Nieminen

Administrativ chef

Khoshi Rafat

Samordnare SFI