Yrkeshögskoleutbildning (YH)
Behandlingspedagog med interkulturell profil (400 YH-poäng)

 

Många verksamheter inom psykiatri och socialt arbete har idag ett stort behov av professionella som förenar eftergymnasial utbildning med interkulturell kompetens, det gäller exempelvis arbete med ensamkommande barn och ungdomar men också sluten ungdomsvård samt psykiatrisk vård i både öppna och slutna former. Den som väljer denna utbildning får vara med om att fylla ett kännbart tomrum och samtidigt delta i utvecklingen av en yrkesroll. Att arbeta som behandlingspedagog innebär många spännande utmaningar och ger mycket i gengäld.

 

 

Utbildningen har, med smärre justeringar, funnits i Angered sedan 2002 - först som en kvalificerad yrkesutbildning (KY) och sedan 2011 som en yrkeshögskoleutbildning (YH). Under dessa femton år har närmare 300 studerande examinerats som behandlingspedagoger med denna inriktning.

 

Efter genomgången utbildning får den studerande behörighet att söka tjänster som förutsätter yrkeshögskoleutbildning (YH) eller 2-årig eftergymnasial utbildning, i första hand som som behandlingspedagog/behandlingsassistent men också tjänster som ungdomsbehandlare och fältassistent. Inom vård, omsorg och socialt arbete finns dessutom ett flertal andra yrkesbenämningar för vilka denna utbildning ger lämpliga kvalifikationer.

 

 

 

YH-utbildningen är tvåårig och har en tvärvetenskaplig inriktning. Alla kursmoment genomsyras av ett interkulturellt perspektiv och betonar framförallt vikten av ett professionellt bemötande. Tre målgrupper som utbildningen fokuserar särskilt på är personer med psykisk ohälsa, personer med beroendeproblematik och barn/ungdomar i riskzon.
Studierna sker i nära samverkan med arbetslivet och de teoretiska studierna varvas med praktik i form av 21 veckors LIA (Lärande i Arbete). Utbildningens praktiska del är fördelad på tre perioder om sju veckor vardera och genomförs på plats i olika typer av verksamheter där psykiatri och socialt arbete bedrivs. Redan yrkesverksamma fungerar under denna tid som handledare åt de studerande.Ytterligare arbetslivsförankring garanteras genom den ledningsgrupp som bland annat godkänner utbildningens kursplaner och granskar dess kvalitet. I ledningsgruppen ingår företrädare från många olika verksamheter inom yrkesområdet.

Tillsammans med utbildningsanordaren och studeranderepresentanter träffas ledningsgruppen minst fyra gånger per år. Denna starka förankring till arbetslivet ger den studerande praktisk erfarenhet, kontakter i yrkeslivet och kunskap som är både aktuell och direkt användbar efter avslutad utbildning.

 

 

Förkunskapskrav (från och med 2017 års ansökningsomgång)

För att vara behörig till utbildningen gäller att den studerande har:

  1. Gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning eller motsvarande (alternativt en svensk eller utländsk examen som motsvarar dessa krav, att den sökande är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildninge eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen).

  2. Krav på särskilda förkunskaper: Minst betyget E (alternativt Godkänt) i följande kurser från gymnasieskolan: Svenska 2, Samhällskunskap 1b samt Psykologi 1 eller motsvarande kunskaper

 

 

Antagningsprocess

Efter ansökningstidens slut bedöms samtliga ansökningar i relation till behörighetskraven. Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen kommer ett urval genom ett så kallat särskilt prov att ske. Det särskilda provet är utformat som en fallstudie som den sökande får reflektera över och analysera skriftligt.

 

Bedömningen av det särskilda provet sker utifrån tre urvalskriterier: (1) förmåga att utifrån en fallbeskrivning/berättelse lyfta fram relevanta omständigheter och fakta för en eventuell professionell stödinsats eller behandling, (2) förmåga att reflektera kring andra människors livssvårigheter på ett inkännande och distanserat sätt samt (3) förmåga att reflektera realistiskt kring sina tidigare erfarenheter och nuvarande livssituation som tillgång respektive svaghet i utbildningen. Urval och antagning av sökande sker därefter utifrån denna bedömning.

 

Beslut om antagning fattas av ledningsgruppen i samband med ordinarie ledningsgruppsmöte i början av juni, därefter meddelas de sökande om de kunnat erbjudas ordinarie plats, reservplats eller om ansökan avslagits.

 

Kom ihåg att skicka med styrkta kopior för att bekräfta din behörighet - om dokumentation saknas anses du obehörig!

Ansökningsperioden startar: Börjar mars 2018

Sista ansökningsdag: 15 april 2018

Utbildningen startar: 27 augusti 2018

För mer information, vänligen ring eller mejla till:

Ritva Korte (administratör)

Telefonnummer. 031- 330 70 55 (YH:s kansli).

E-post:
Ritva.Korte.MFFHS(a)folkbildning.net (OBS! för att undvika spammail till skolan så är denna mailadress inte komplett, för att mailet ska komma fram behöver du byta ut (a) mot @)

 

Välkommen!

 

Sidan är uppdaterade: 2018-02-02

Itsearning Log in

Folkhögskolans ansökan

 

Allmänkurs på grundskole- och gymnasienivå

Ansökningsblankett (Pdf)

 

Barnskötare med interkulturell kompetens

Ansökningsblankett (Pdf)

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

  Utbildningsanordnaren är medlem i  

    

Sfi ansökan

Ansökan till Sfi

För att ansöka om Sfi (svenska för invandrare) måste du göra ett personligt besök hos oss och sedan  vuxenutbildningen, Göteborgs stad.

Besöksadress: Rosenlundsgatan 8

Hemsida: www.goteborg.se

Måndag10.00-16.00
Tisdagar10.00-18.30
Onsdag10.00-16.00
Torsdag10.00-16.00Telefon:
031-368 30 00 måndag-torsdag 10.00-11.30

 

Logga Adobe reader Ansökningsblankett Sfi *


Logga Adobe reader Deltagarens Hjälpreda *

*Kräver Adobe reader för att ladda ner klicka här.

kontakta oss

Fokhögskola / YH Angered
Kansliet/Kurslokal
:

Besöksadress:
Spadegatan 1
Angered

FHSK Kansliet:

Telefon: 031 331 50 66
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

YH Kansliet:

Telefon: 031 330 70 55 

Sfi Gårdsten
Kansliet/Kurslokal:

Besöksadress:
Salviagatan 52
Gårdsten

Telefon: 031 331 45 27 eller
0739 33 22 01
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sfi Bergsjön
Kurslokal:

Besöksadress:
Nebulosagatan 18 och Kometgatan 33
Bergsjön

Telefon: 0736 - 54 80 89
eller 031 331 45 27 
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sfi  Västra Frölunda

Frölunda torg
Telefon: 0720 - 04 29 55
eller 031 331 45 27 
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress:

Mångkulturella Finska Folkhögskolan
Salviagatan 54
424 40 Angered