Stödassistentutbildning (yrkeskurs på folkhögskola)
Mångkulturella folkhgöskolan startade den 8 maj en yrkeskurs med omfattningen 52 veckor som riktar sig specifikt till deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin. Rekrytering sker i samarbete med arbetsförmedlingen och baseras på beslut från AF. Innehållet i utbildningen har utarbetats tillsammans med chefer på olika nivåer i västra götalandsregionen och syftet är att möjliggöra för anställning som stödassistent. Examensdatum beräknas bli 7 maj 2018.

Andra kursen började 1 mars 2018 och slutar 28 februari 2019.  

 

Logga Adobe reader Deltagarens Hjälpreda *

*Kräver Adobe reader för att ladda ner klicka här.