Baskurs

 Kursen riktar sig till deltagare med kort utbildningsbakgrund och de deltagare som har läs- och skrivsvårigheter.

Kursen avser att ge deltagarna en möjlighet att utveckla sina baskunskaper för att sedan kunna fortsatta sina studier motsvarande grundskolenivå.

Kursen består liksom de allmänna kurserna av kärnämnen och tillvalsämnen.

 

 

Längden på baskursen är 1 till 2 år, men deltagarnas bakgrund och studievana avgör hur länge de behöver studera på Baskursen. De som har studievana och arbetslivserfarenhet i hemlandet går 1 år på kursen och försätter därefter på skolans allmän kurs Grund.

Längd: 1-2 år

 

Kursstart: augusti/januari

 

Ansökningstid: maj/november

 

Intagningsvillkor: Personlig intervju

 

Studietakt: 100 %