Allmän kurs på gymnasienivå

Jim Nieminen

Anita Seppälä

Alan Pekovic

Sebastian Fröjd

Anne Frideland

Ovidiu Costici

Shayesteh Vaismohammadi

Senada Demirova

Behzad Charoose