Allmän kurs grund 1B

Denna kurs finns i Angered och Bergsjön

Studietakt

100%

CSN berättigad kurs

Ja

Kursinriktning

Kursen riktar sig till deltagare med kort utbildningsbakgrund.

Arbetsformer

Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

Längd

Ett läsår (40 veckor)

Startdatum

Augusti

Ansökningsperiod

Mars-maj

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska språket motsvarande SFI C

Ämnen som undervisas i kursen

Svenska, matematik och engelska (nivågruppering efter individuella ämnesförkunskaper), samhällsorientering samt tematiska studier i svenska, matematik och engelska, samhällskunskap, ämnesövergripande studier (linjeämne, tematiska studier samt tillvalsämne).

Antagning

Se sidan om antagningsprocess

Kursens arbetslag - Angered

Maria Loippo

Kursansvarig

Hussam Heydari

Kursansvarig

Karin Taylor

Lärare

Shahab Hasttyar

Lärare

Kursens arbetslag - Bergsjön

Shayesteh Vaismohammadi

Kursansvarig

Behzad Charoose

Lärare

Ahmed Abboud

Lärare

Ovidiu Costici

Lärare

Sebastian Fröjd

Lärare