Småbarnsavdelningen 1-3 år

Rana Al Bayatti

Rektor på Förskolan

0762 – 75 66 37

Annica Hardinsson

Barnskötare

0722 – 53 04 67

Aamina Mohamed

Barnskötare

0722 – 53 04 67

Zahra Jassim

Barnskötare

0722 – 53 04 67

Carola Uveges

Kokerska

0722 – 53 04 67

Storbarnsavdelningen 3-5 år

Rana Al Bayatti

Rektor på Förskolan

0762 – 75 66 37

Shahen Hasttyar

Barnskötare

0722 – 53 44 67

Hibo Mahamad

Barnskötare

0722 – 53 44 67

Senait Berhane

Barnskötare

0722 – 53 44 67

Zainab Kooba

Kokerska

0722 – 53 44 67