Mångkulturella folkhögskolans kurser

Kursen riktar sig till deltagare som har ingen eller väldigt kort grundskoleutbildning. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.
Kursen riktar sig till deltagare med kort utbildningsbakgrund. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.
Kursen vänder sig till dig som vill uppnå grundläggande behörigheter på grundskolenivå. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.
Kursen vänder sig till dig som vill uppnå grundläggande behörigheter på gymnasienivå men har kort eller ingen gymnasial utbildningsbakgrund. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.
Kursen vänder sig till dig som vill uppnå grundläggande behörigheter till högre studier och har studerat tidigare på gymnasialnivå. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök
Kursen vänder sig till dig som vill jobba som barnskötare. Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen under dagen. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.
Kursen inriktar sig på till sökande som vill jobba inom omsorgssektor men saknar dels grundskolebehörighet. Kursen hjälper deltagarna skräddarsy egna utbildning inom olika grundskoleämnen och att få kunskaper inom vård och omsorg för att jobba inom hemtjänst eller äldreboende. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.
 För dig som vill jobba inom omsorgssektor men saknar relevant utbildning. Vi hjälper dig att få kunskaper inom vård och omsorg samt barn och fritid så att du efter avslutad utbildning kan arbeta med barn, ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning som behöver stöd att klara sin vardag.
Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök. Klassrumsundervisning varvas med praktik på funktionshinderområdet t ex daglig verksamhet eller LSS boende är inkluderad.
Den estetiska verksamheten på skolan har även utmynnat i en keramikkurs som även denna genomförs en gång per vecka.
Mångkulturella Finska Folkhögskolans satsningen vänder sig till dig som är mellan 16 och 24, arbetssökande och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Det gäller även för dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, oavsett ålder.
Mångkulturella folkhögskolan har folkhögskolekurser i svenska från dag ett. Du kan söka kursen om du är asylsökande eller har uppehållstillstånd och bor kvar i Migrationsverkets boende.
För dig som vill stärka dina förkunskaper inför högskolestudierna. Kursen ger kunskaper och högskolebehörighet i de allmänna ämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap.