Barnskötare särskild kurs

Denna kurs finns i Angered och Bergsjön. Nästa kursstart HT 2021 i Bergsjön.

Barnskötare med interkulturell kompetens

Är du intresserad av att arbeta med barn?

Är du en ansvarsfull, lugn och flexibel person som har förmågan att inspirera och stödja barn? Då är barnskötarutbildningen något som skulle passa dig.

Om utbildningen

Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen under dagen. Att ha en positiv syn och tro på barnens möjligheter är en viktig del av arbetet.

Du får kunskaper om barnens utveckling och lärande samt hur man arbetar utifrån förskolans läroplaner med till exempel pedagogiskt arbete och skapande verksamhet. I arbetet är det viktigt att fånga upp barnens fantasi och utgå från deras intressen. Dessutom får du en interkulturell kompetens som ger dig en djupare förståelse för barnens förutsättningar.

Ansökan

Du kan ansöka till barnskötarutbildningen i kursens lokal i Angered Centrum på Spadegatan 1 eller på Mångkulturella finska folkhögskolans webbsida

från den 9 april till och med den 15 maj 2018. 


Förkunskaper: SAS grund eller motsvarande kunskaper; andra kompetenser är meritgivande.

Utbildningsform

Utbildningen är förlagd på 3 terminer och genomförs som heltidsstudier. Klassrumsundervisning varvas med praktik. Utbildningen är på gymnasienivå och ger möjlighet att söka CSN.

Tid och plats

Utbildningen startar den 20 augusti 2018 och pågår till den 20 december 2019.

Lokal: Spadegatan 1 och 5.

Studietakt

100%

Behörighetsgivande kurs

Ja

CSN berättigad kurs

Ja

Kursinriktning

Kursen vänder sig till dig som vill jobba som barnskötare. Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen under dagen.

Arbetsformer

Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärande miljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

Längd

1, 5 år 3 terminer

Startdatum

Augusti

Ansökningsperiod

Mars-maj

Förkunskaper

SAS grund eller motsvarande kunskaper; andra kompetenser är meritgivande.

Ämnen som undervisas i kursen

Pedagogiskt arbete, specialpedagogik 1, svenska som andraspråk 1. Pedagogiskt ledarskap, Pedagogiska teorier och praktiker, Skapande verksamhet, Hälsopedagogik, Grundläggande vård och omsorg, Barns lärande och växande, Människors miljöer, Etnicitet och kulturmöten,gymnasiearbete, APL minst 8 veckor.

Antagning

Se sidan om antagningsprocess

Kursens arbetslag

Ylva Petrèn

Kursansvarig

Sivan Laylani

Kursansvarig

Alan Pejkovic

Lärare