Allmän kurs grund

Behörighetsgivande kurs

  Studietakt:

100%

  Längd:

1-3 år. Ett läsår (40veckor)

  Ansök senast:

Löpande

  Kurstyp:

Behörighetsgivande kurs

Denna kurs finns i Angered och Bergsjön

Kursen riktar sig till deltagare med kort utbildningsbakgrund.

  Lediga platser:

Ja

  Internat:

Nej

  Kontakt:

Kansliet

  Ansökan öppnar:

1 feb 2024

  Kursid:

15 aug 2024 – 6 jun 2025

 Telefon:

073-578 56 66

  Studiestödsnivå (CSN):

Grundskolenivå (A1)

  Kostnader:

500 kr materialavgift/termin

  E-post:

Allmän kurs på grundskolenivå

I Angered och Bergsjön kan du studera allmän kurs på grundskolenivå. Sökande till den allmänna kursen på grundskolenivå studerar beroende på vad den har för förkunskaper med sig på olika nivåer. Du studerar alla ämnen som behövs för att få en grundskolebehörighet. Fullföljer du kursen samt uppnår kursmålen kan du studera på gymnasienivå eller yrkesutbildningar på gymnasienivå.

Viktiga ledord i utbildningen är demokrati och bildning. Du som deltagare kan vara med och påverka studierna och upplägget. Vi bryter ibland det ordinarie schemat för temaveckor, kring bland annat jämställdhet, kultur och hållbarhet. Vi har även tillval en gång per vecka. Kursen erbjuder deltagarna en interkulturell lärandemiljö där deltagarna kan utveckla sina kunskaper genom individuella studier och tillsammans med andra genom samtal, föreläsningar, grupparbete och studiebesök.

När du studerar hos oss är gemenskap mellan deltagarna och personal en viktig faktor för att både trivas och lyckas med dina studier. Vår studie och yrkesvägledare, kurator samt specialpedagog kommer att hjälpa dig om du har behov.

Vill du veta mer om vad du behöver studera för att uppnå dina mål rekommenderar vi att du läser denna folder. Du kan även kontakta vår studie och yrkesvägledare Rosol, rosol.sleman@mffhs.se hon svarar på frågor kring utbildningarna.

Ansökan till kursen sker löpande och du kommer bli inbjuden till en intervju där du får träffa någon av våra lärare för att du ska få möjlighet att berätta om dig själv och dina planer.

Kursens arbetslag - Angered

Veena Williamson

Shahab Hasttyar

Marcela Ax

Hussam Heydari

Kristina Walan

Kursens arbetslag - Bergsjön

Karin Taylor

Sazgar Tawfiq

Behzad Charoose

Wilma Horniak

Shayesteh Vaismohammadi

Skriv gärna dina åsikter om skolan